Manifesto, Manifestolanmak, Manifestolamak

“George Wilhelm o eski oyununa devam ediyor, ne pahasına olursa olsun barış... yakınmak, dilekçe vermek ve manifesto yazmak dışında hiçbir şey yapmadı.” Thomas Carlyle, Frederick...

Damda Bir Solo Sergi: Damdalama

Damdalama sergisinin beni heyecanlandırma sebebini kafamda oturtabiliyorum. Sergi alanlarının o ağır ve steril, çok tertipli ortamı sanatın kural tanımazlığına o kadar ters ki izleyicinin...

MUKADDİMELERİN YAZIMI ÜZERİNE*

Öyleyse felsefe daha felsefi bir söyleme değil, ama sanki, bizatihi dile ve onun yetersizliğine mukaddimedir. Tam da bu yüzdendir ki – mukaddime kıvamında...

Gentrification: Soylulaştırmayı Tasarlamak…

Soylulaştırılmış bölgelerdeki mekan isimlerinde bol miktarda, geleneksel orta sınıfları “pozlayan” düzanlam isim yakalamak mümkün. Soylulaşan mekanlar aynı zamanda geleneksel küçük esnaflık mekanlarıyla beraber varolmak...

Ezilenler olarak “yabancı”

“Kölelerin çoğunun akıllı, cesur ve hatta filozof olduklarına ilişkin yeterli kanıt vardır” Macrobius Ezilenler, toplumsaldır/apaçıktır. Bir insan ezilen olabilirken bir diğer insan ezen olabilir. Ezilen sadece...

FRANCO SONRASI İSPANYOL GÜLDÜRÜLERİNDE MADRİD

Sermayenin esir aldığı Madrid eleştirisini tekrar bir çerçevede toplayabiliriz: televizyon programlarıyla uyut, reklamlarla aldat, gökdelenlerle sömür ve varlıklıların vandal eylemleriyle yok et. Ülke başkentleri aynı...

Ölmüşük de Habarımız Yok ya da Öykü Gazetesi’nin Hikâyeleri

  Öykü dünyaya, gerçeğe, hayata benzemez ve yazar aklına estiği gibi uydurur; “öykü bitti dedim ve bitti.” İşte bu, Öykü Gazetesi’nde yer alan metinlerin üzerinde...

Şiir Erkini Yıkmanın Anatomisi

Bir şiir ile bir başka şiiri niteliksel olarak kıyaslamak, temelde bir atı diğeri ile hız üzerinden kıyaslamak ile aynı düzlemde, kapitalist ekonominin rekabetçi algısına...

Karanlık Öncü

  Karanlık Öncü, bir tarafında “olumlu”, diğerinde “olumsuz yüklem”lerin varolduğu, metafizik ve “giyinik tekrarı”, mekanik ve “çıplak tekrar”ların dünyasıyla buluşturan bir bireyliktir. Gilles Deleuze, Fark ve...

BLADE RUNNER 2049: İNSAN SONRASI KAPİTALİZME BAKIŞ (1. Bölüm)

Korku filmleri, vampirler ve zombiler arasındaki farkın arkasına gizleyerek sınıf ayrımını vurgular. Vampirler iyi huylu, zarif, aristokrattır; normal insanların arasında yaşarlar. Zombiler ise beceriksiz,...