Modern Resim Üzerine (1912)

Şayet resmin amacı daima olduğu gibi –göz hazzı olmak noktasında– kaldıysa, izleyiciler bu yeni ressamların yapıtlarında bir tabiat gösterisinde gayet kolayca bulunabilecek keyiflerden daha...

Kadın Hakları ve Ekim Devrimi

Sosyalizm Batı’da bir “tehdit” olmaktan uzaklaştığı oranda, 1980’lerden itibaren emekçilerin kazanımlarıyla birlikte, kadın haklarında da gerilemeler ortaya çıkmaya başladı. Açıkça görülüyor ki, Batılı ülkelerde...

Tottenham’ın “Tutunamayan” Çocukları

Gençlik yıllarında başladığı yazın hayatını kadın, göçmenlik ve ırkçılık temalarının ağır bastığı öyküler ile sürdüren, “Londra'dan Bir Kadın Döndü”, “Fakir Cennet”, “Zabit Londra'da” gibi...
video

Søren Kierkegaard: Can Sıkıntısı Ölümden Beter midir?

Çeviri: Ümid Gurbanov Blog: http://birnevidipnot.blogspot.com Twitter: http://twitter.com/umidgurbanov

Blade Runner 2049: Kopyalar Neden İsyan Etmez? (2. Bölüm)

Bir insan ile bir replika arasında türdeşliklerin gerçekleştiğini düşünebilir miyiz? İkisinin benzer, içi boş bir tören icat ettiklerini ve bu ritüele katılmalarını sağlayan bir...

Yol Ayrımı: Bir Şener Şen vardı…

1941 yılı Adana doğumlu Şener Şen’in sinemada tutunması için 1975’i beklemesi gerekmiştir. Görece geç bir tarihtir bu; çünkü tiyatro ve radyodaki ilk deneyimleri sayılmazsa,...

Athanatos: Değişmeyen tek şey direncin kendisi

Modern insan amaçsızca yer değiştiren tek canlı türüdür herhalde. Göçebe topluluklar, tıpkı göçmen kuşlar gibi bir doğal sebeple yer değiştirirler. Suyun ya da avın...

Manifesto, Manifestolanmak, Manifestolamak

“George Wilhelm o eski oyununa devam ediyor, ne pahasına olursa olsun barış... yakınmak, dilekçe vermek ve manifesto yazmak dışında hiçbir şey yapmadı.” Thomas Carlyle, Frederick...

Damda Bir Solo Sergi: Damdalama

Damdalama sergisinin beni heyecanlandırma sebebini kafamda oturtabiliyorum. Sergi alanlarının o ağır ve steril, çok tertipli ortamı sanatın kural tanımazlığına o kadar ters ki izleyicinin...

MUKADDİMELERİN YAZIMI ÜZERİNE*

Öyleyse felsefe daha felsefi bir söyleme değil, ama sanki, bizatihi dile ve onun yetersizliğine mukaddimedir. Tam da bu yüzdendir ki – mukaddime kıvamında...