Mirabo Köprüsü’nün altından Sen nehri akar

ve bizim aşklarımız

sevincin hep acıdan sonra geldiğini

hatırlamış olsam ne çıkar

Ne olur insin gece çalsın saat

Günler geçiyor ben hâlâ aynı yerde

*

Ellerin ellerimde yüz yüze kalsak

akıp giderken

kollarımızın köprüsü altında

ebedi bakışlarla yorgun kımıltılar

Ne olur insin gece çalsın saat

Günler geçiyor ben hâlâ aynı yerde

*

Aşk da geçer gider şu akan su gibi

aşk da geçer gider

hayat nasıl da yavaşlar o zaman

bekleyiş daima ıstırap verir

Ne olur insin gece çalsın saat

Günler geçiyor ben hâlâ aynı yerde

*

Günler geçer gider haftalar

ne aşk döner geri

ne de geçen zamanlar

Sen nehri akar Mirabo’nun altından

Ne olur insin gece çalsın saat

Günler geçiyor ben hâlâ aynı yerde

*

Türkçeleştiren: Elif Firuzi

Çeviri Notu:

Mirabeau Köprüsü (Le Pont Mirabeau), Fransız şiirinde çığır açan Guillaume Apollinaire’in (Giyom Apoliner), en çok bilinen şiiri. Mirabeau (Mirabo) Köprüsü bugüne kadar pek çok dile çevrilmiş, âdeta çeviriye doymayan bir şiir diyebiliriz. Meraklı okur açıklamalardan sonra sayfada devam ederek Ahmet Necdet, Cemal Süreya ve Behçet Necatigil çevirilerini de okuyabilir.

Apollinaire, şiirlerinde imge, ahenk ve anlam kadar şiirin formuna, (akışına) büyük itina gösteren bir şair olarak biliniyor. Şairi biraz tanıyanlar onun Eyfel Kulesi, kedi ve şapkalı adam formundaki kaligram şiirlerini hatırlarlar. Apollinaire, “mitolojik” şehir Paris’in ortasından adeta zamanın kendisiymişçesine akan düşsel Sein nehrine asılı duran Mirabo Köprüsü şiirini hem geleneksel (nakaratlı halk türküsü) hem de modern bir formla, hiç noktalama işareti kullanmadan yazmış ve şiirin de bir nehir gibi kesintisiz akarak okunmasını arzulamış.

Mirabo şiirinde her dörtlüğün ikinci dizesi diğer dizelerden olağan dışı bir kopuş yaratmak için özellikle kısa tutulmuş. Kimi eleştirmenler böylelikle şairin şiirle bir köprü kaligramı çizdiğini söylerler. Bu düşünce hoşuma gittiği için ben de şiiri Türkçeye çeviririken şiire bu düşünceyle yaklaşmaya, şiirle belli belirsiz bir köprü silueti yaratmaya (?) çalıştım.

Karmaşık kimliği, aidiyet meselesi, (Polonya kökenli, Romalı bir Fransız!), Birinci Dünya savaşına katılması, aşk kırgınlıklarıyla dolu bir yaşam Apollinaire’in şiirlerinde derin lirik izler bırakmış. Mirabo’yu yazdığı büyük aşkı ressam Marie Laurencin’le olan çetrefilli ilişkisi ve Kübistlerle olan dostluğu onun şiirlerine ve eleştiri yazılarına konu olmuş. Henüz 38 yaşındayken, 1918’de, beklenmedik bir şekilde ölen Guillaume Apollinaire arkasında kıyassız bir yazı mirası bırakmış. İki kıyının avaresine selam olsun.

*Şiirde geçen Fransızca özel isimler “Mirabeau” (Mirabo) ve “Seine” (Sen) okur için Türkçeleştirilmiştir.

** İlgili okuma için bakınız:

https://lisenanteuil.wordpress.com/2015/06/03/sous-le-pont-mirabeau-coule-la-seine-et-nos-amours/

Le Pont Mirabeau (Şiirin Orijinali)

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Et nos amours

Faut-il qu’il m’en souvienne

La joie venait toujours après la peine

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

Les mains dans les mains restons face à face

Tandis que sous

Le pont de nos bras passe

Des éternels regards l’onde si lasse

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

L’amour s’en va comme cette eau courante

L’amour s’en va

Comme la vie est lente

Et comme l’Espérance est violente

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

Passent les jours et passent les semaines

Ni temps passé

Ni les amours reviennent

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913

 

 

DİĞER ÇEVİRİLER:

Mirabeau Köprüsü

Mirabeau köprüsünün altından Seine nehri akar
Ve bizim aşklarımız
Neşenin kederden sonra geldiğini
Hatırlamış olsam da ne çıkar

Çal ey saat gel ey gece
Günler gelip geçiyor
Bense olduğum yerde

Hep yüz yüze kalalım el ele tutuşların
Ahengine uyarak
Bir köprü kuralım ki kollarımız altından
Yorgun dalgası geçsin o sonsuz bakışların

Çal ey saat gel ey gece
Günler gelip geçiyor
Bense olduğum yerde

Aşk da gelir geçer bu akan su gibi
Aşk da gelir geçer
Hayatı gibi ağır biz insanların
Ve taştan daha sert umudu gibi

Çal ey saat gel ey gece
Günler gelip geçiyor
Bense olduğum yerde

Geçer günler geçer günler haftalar
Ama ne geçmiş zaman
Ve ne aşkların geri döneceği var
Mirabeau köprüsünün altından Seine nehri akar

Çal ey saat gel ey gece
Günler gelip geçiyor
Bense olduğum yerde

Çeviri: Ahmet NECDET

 

Mirabeau Köprüsü

Seine akıyor Mirabeau Köprüsü’nün altından

Ve şu bizim aşkımız

Olur mu durasın şimdi anımsamadan

Sevincin geldiğini ancak acının ardından

 

Çalsana saat insene ey gece

Günler geçiyor bense hep aynı yerde

 

Yüz yüze duralım böyle elin elimde kalsın

Ve aksın dursun

Sonsuz bakışlar dalgalar yorgun argın

Köprüsü altından kollarımızın

 

Çalsana saat insene ey gece

Günler geçiyor bense hep aynı yerde

 

Aşklar akıp gidiyor şu akarsu gibi

Akıp gidiyor aşklar

Hayat öyle durgun öyle yavaş ki

Ve umut nasıl zorlu nasıl depdeli

 

Çalsana saat insene ey gece

Günler geçiyor bense hep aynı yerde

 

Günler geçiyor günler haftalar yaman

Ve dönmüyor geri

Ne çıkıp giden aşklar ne geçen zaman

Seine akıyor Mirabeau Köprüsü’nün altından

 

Çalsana saat insene ey gece

Günler geçiyor bense hep aynı yerde

Çeviri: Cemal SÜREYA

 

Mirabeau Köprüsü

Mirabeau Köprüsü altında akan Seine

Akan sevdalarımız

Kısmete anmak mı düştü neden

Hiç gülmedi yüzüm ilkin üzülmeden

 

Gece gelir saat çalar

Günler var ki kaldım naçar

 

Eller ellerde yüzyüze kalalım da

Durmadan aksın dursun

Kollarımız altında

Yorgun ölümsüz bakışlar dalga dalga

 

Gece gelir saat çalar

Günler var ki kaldım naçar

 

Sevda geçer akan bu suyu andırır

Sevda gelir de geçer

Bazen yaşamak gibi ağır

Bazen umut gibi güçlü sarsıcıdır

 

Gece gelir saat çalar

Günler var ki kaldım naçar

 

Günler haftalar geçer ne gelir elden

Ne geçenden hayır var

Ne de geçip giden sevgililerden

Mirabeau köprüsü altında akan Seine

 

Gece gelir saat çalar

Günler var ki kaldım naçar

 

Çeviri: Necati CUMALI