Johann Gottfried Herder (1744-1803) Aydınlanma Çağının en önemli filozoflarından biridir. Eserleriyle Aydınlanma felsefesine, Alman İdealizmine, Sturm und Drang hareketine, Weimar Klasisizmine ve Romantizme büyük katkılar sunmuş; başta Goethe gelmek üzere, birçok düşünür ve sanatçıyı derinden etkilemiştir.

Bu büyük filozof tarih felsefesi, hermenötik, antropoloji, dilbilim, entografya, halkbilim, Kitab-ı Mukaddes incelemeleri ve karşılaştırmalı edebiyat teorisi gibi farklı çalışma sahalarının ve bilimsel disiplinlerin gelişimine yol açan başlıca isimlerden biri olmasına rağmen, dilimize 250 yıldır çevrilmemiştir. Herder’in Shakespeare ve tragedyaları üzerine odaklanan 1773 tarihli incelemesi Shakespeare Üzerine Almancadan Emre Güler’in yaptığı çeviriyle dilimize kazandırıldı. Beyoğlu Kitabevi’nden çıkan çalışma, Alman İdealizminin günümüzdeki en önemli uzmanlarından biri olan Kristin Gjesdal’ın kapsamlı değerlendirmesi ve Hasan Aksakal’ın birçok ince detayı anlamamızı sağlayan açıklayıcı dipnotlarıyla edebiyat eleştirisi tarihinin en özgün örneklerinden birine kavuşmamızı sağladı. Batı dünyasındaki Shakespeare Çalışmaları alt-disiplininin kurucu metni kabul edilen bu kitapçık, özellikle Samuel Taylor Coleridge’in bu metni okumasıyla beraber İngiliz Romantizmine de ilham kaynağı olmuştur.

Antik Yunan ve Elizabeth Çağı tragedyalarını on sekizinci yüzyılın birikimiyle değerlendiren Shakespeare Üzerine, tiyatroyla ilgilenen herkese farklı bir Shakespeare yorumu sunuyor.

Beyoğlu Kitabevi’nden çıkan ikinci bir çalışma da, Avustralyalı felsefeci Paul Redding’in kısa ve dinamik bir anlatımla ele aldığı Hegel’in Felsefesi adlı eseri. Bilindiği üzere, Hegel –tam adıyla Georg Wilhelm Friedrich Hegel– (1770-1831) on dokuzuncu yüzyılın en önemli filozoflarından biridir. Çok-yönlü eserleriyle Alman İdealizminin Kant ve Herder gibi isimlerinin ardından gelen bu büyük filozof, aynı zamanda anlaşılması en zor fikirlerin sahibi olarak da tanınmıştır. Öyle ki, Marksizm dahil olmak üzere, modern dünyadaki birçok felsefi akım Hegel’e ya da Hegelci fikirlere tepki olarak doğmuştur.

Paul Redding’in metni, Hegel’in sıkça yanlış anlaşılan, bazen de hiç anlaşılmayan fikir dünyasını olabildiğince anlaşılır kılarak (özellikle genç okurları ve felsefe meraklılarını gözeterek) ele alıyor ve bir bakıma, okurlarına bir “Hegel’e giriş” metni veriyor.

Çevirmen Ahmet Fethi Yıldırım’ın akıcı Türkçesiyle dilimize kazandırılan ve Tinin Görüngübilimi başta gelmek üzere, Hegel felsefesinin bütün önemli eserlerini ve konu başlıklarını ustaca açıklayan Hegel’in Felsefesi Alman düşünce tarihine meraklılar için bir anahtar.