ARTER , KOLEKSİYONU, SERGİLERİ, ÇOK DİSİPLİNLİ PROGRAMI ve YAYINLARIYLA HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR BİR SANAT MERKEZİ!

Arter, Eylül ayından itibaren Dolapdere’deki yeni binasında koleksiyonunun hem içinden hem de dışından oluşturduğu sergiler ile birlikte farklı disiplinleri bir araya getiren etkinlikler, film, öğrenme programı ve yayınlarıyla sanatı geniş kitlelerle buluşturmaya hazırlanıyor. Toplam yedi serginin eş zamanlı olarak yer alacağı Arter’de, koleksiyondan oluşturulan Saat Kaç? ve Kelimeler Pek Gereksiz başlıklı grup sergileri, Altan Gürman kişisel sergisi ve Rosa Barba’nın GizliKonferans başlıklı yerleştirmesi; Ayşe Erkmen’in Beyazımtırakİnci Furni’nin Bir An İçin Durdu ve Céleste Boursier-Mougenot’nun offroad, v2isimlikişiselsergileri sanatseverlerle buluşacak.

Arter’in programında sergilerin yanı sıra  sahne sanatlarından çağdaş ve elektronik müziğe, filmden performans sanatı ve dijital sanatlara kadar pek çok disiplinin yenilikçi örneklerine de yer verilecek. Merak uyandırmayı, ilham vermeyi ve sanat etrafındaki tartışmaları kolaylaştırmayı amaçlayan Arter Öğrenme Programı ise katılımcının yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortam yaratmayı hedefliyor.Yeni binadaki yayın programı kapsamında sanatçılara ve sergilere odaklı yayınların yanında koleksiyondaki yapıtları ve koleksiyon sergilerini derinlemesine ele almayı hedefleyen iki yeni dizi başlatacak Arter, sergi programı etrafındaki tartışmaları besleyen ve teşvik eden yayınlar sunmayı da sürdürecek.

Bir Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Arter, sanatın tüm disiplinlerini kapsayacak programıyla herkes için erişilebilir, canlı ve sürdürülebilir bir kültür ve yaşam platformu olmayı amaçlıyor.