annem, o bıçağ alma dedi eline. ya kendini öld
ürürsün ya da başkasını.
ben
annem
             i öldürdüm. bıçakla da değil; anne
mle*.
yavaş bir blues şimdi. elmore james. late hour
s at midnight. gitarla çalmıyorum bu parçayı. ç
aldığım şey bıçak. mızıka gibi üflüyorum meret
i;
üfler gibi diyâr-ı zencli birinden uzanan kalın bi
r eti;
et’li biten sözcüğün uyağı mutlak et’li olur. buna
          bir başka örnek;
balatta doğanın ölümü mutlak jilet’li olur.
ben de
             birkaç jilet yuttuydum gençliğimde. kud
uruk
          kurtlar gibi ulurken
                                             diyâr-ı zencliğimde.
doğru
                bir zamanlar, ben de; diyâr-ı zencli bir oğlan idi
                m. her gün
günün
             böğrünü delen, dişleri jiletli bir öğlen idi
m;
       son dize çok gereksiz oldu. yok sayınız; lüt
fe
    n. ama, doğru;
                               ben de, bir zamanlar
                                                                     diyâr- ı zencli idim. kan ile
                                   cildimin rengini
                                                                ayırd ede
mez idim. ve
                        gırtlağımdaki tırtıklı ses
                                                                    daha karadır
              renginden cildimin. ve
                                                       bu sâyede
söyliyebilirim
                         ümüğümdeki blues’u. ve
                                                                      en büy
ük mutluluktur
                           sevdiğinle mutsuz olmak bile. bu dizeyi
                 sonra
                             açıklarım ayrıca. ayraca
                                                                      gerek duymadan, başka şiire geçiyorum bura
                                                                        dan;
john lee hooker’dan
                                    louise
                                                 çalıyor şimdi. evet, doğru;
               ben de,
                              diyâr-ı zencliydim bir zaman. missisippi
                    gibi bir yerdi
                                            o zaman
                                                              serdâr-ı ekr
em. benim gibi oğlanlar
                                           öğlenleri
                                                             güney’in ön
ünde vurulurdu saçlarından.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmttttttttttttttttttttttttttttttttmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmöööööööööööööööööööööööömmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
                                                       diye sesler duy
ulurdu yaraların
                              boyaçlarından. açlarında
n biri
          galatanın
                             parmaklarımdan beslenirdi;
hemen
              beriden
                                    biri seslenirdi:
oğlanda
                daha çok parmak var. sigara içen va
mp
       bir kadına
                          tutulan çakmak kadar.
*hemen bir düzeltme: annemle de değil, baba
  mla.
devâm:
                 ancak
                               kalan son parmağımdan
yeniden
                doğardım;
                                    ve sonra
                                                     benle beslenen
tipleri
            imleç parmağımlan
                                                 jülyen jülyen doğra
rdım. ve sonra
                           hepsini
                                          sıkıştırıp
birer steak tartar
                                yapıp
                                            bir rar
                                                          dosyasına koyardım.
                     ve
                            en sonunda da
bir blues söylerdim
                                   mezârdan tâze çıkmış bir ölünün
              ses telleriyle söylerdim hemen: smoke
stack
            lightnin’. bunu demeyen
                                                        zaten
                                                                    diyâr-ı z
encli olamaz.
                          ten
kara
          ve ten nemli
                                 – bakın, burası önemli –
zâlım olan
                    ölenlerin en genci olamaz. ve ben
zaten
             birkaç kişi ve o kişilerin en genci olarak boşu
          na ölmedim. balat ve galata arası
                                                                       dolmu
ş hatları gibi
                        boşuna
                                        ölüme
gidip gelmedim.
                               önüme
                                              hiçbir seçenek kon
madı.
            bu hayata da
                                      seçimle gidip
seçimle gelmedim.
birileri bana gel dedi
                                      geldim.
öl dedi
              öldüm.
                             bu ikisi arasında da
bir ara
             diyâr-ı zencli oldum. ve bir sıra
                                                                    mannis
h boy söyledim
                             bir sıra
                                            hoochie coochie man.
zaten
            söylemeseydim
                                           diyâr-ı zencli olamazdı
m;
      ölenlerin en genci ölemezdim. zaten
                                                                        ne zâl
ım olmak istedim
                                ne de
                                            mâzlum. yaşamak ist
edim sırf
                  0 km’den 100 km’ye
                                                        3 sâniyede çık
ar gibi
             sonsuz sayıları
                                         önsüz sayılardan çıkarı
r
    ve bir treni
                         son ânda kaçırır
                                                       gibi yaşamak.
son birkaç dize
                             acayip
                                           nâzım gibi oldu. bu du
rumdan kurtulmakçin
                                       kesinlikle ne yapılmamal
ıdır ?
a) bu şıkkı yazarken hep; uykum geliyor. hiçbir
    şık a) şık
                      kı olmamalı.
b) uyumak
                    unutmak’ın sıvı hâli.
c) mezârd
                    an yeni çıkmış birinin ses telleriyle söyledim: smokestack lightnin’ ; kurtlar gibi ulu
yup kendimi dinledim. roma’yı kurdum. ıstanbu
luyup kendimi imledim. sevdâyı kurdum. kendi
me yeni acılar buldum. kendime
yeni bir ıstan buldum.
duldum.
beni terkedince birileri, dul kaldım. ıstan duldu
m; dulda’yı kullanmak için ortam uygun ve kull
anıyorum: ıstan duldum ama ıstan dulda değil
dim. her yere lüferler yağıyordular ve tuzlu kar
anfiller ve tozlu sütlaçlar. açlar ve toklar topluc
a ıtrî dinliyordular ancak bach dileniyordular. k
ur’u daha iyiydi bach’ın. bakın
burası artık
                      ıstan kur. en iyi kur burda. ıstan ku
rda. dolar en iyi burda dolar ve avro en iyi burd
a avrat. cinsiyetçi oldu, biliyorum; ancak duru
m bu.
d) lipsecki hânım. oğlunuz; hâcı ârif bey’i bilm
    iyor sanırım.
hiçbir ilâç, açları doyurmaz; lipsecki hânım. çü
nkü açlar
                 ilâç alacak para bulamıycaklar. ve aç
lar
      bağlı ve bağımlıdır devletine. hiçbir zaman,
sokakları kana bulamıycaklar. çünkü dârbeyi d
e devrimi de, bizim yörede, devlet; yâni, toklar y
apar. ancak, açlar ve toklar, beraber tapar yapıl
ana. lipsecki hânım;
                                     senin oğlan da, devrimci çıktı çünkü akşam öğününde pirzola ve pilâv v
ardı ve ılık lahana. ve tok mide ve kafayla bir h
esâp yapınca; bu iş böyle gitmez dedi ve müsâ
de isteyip sizden ve sofradan kalkıp
indi sokağ.
        komşunun kızıla boyadığı masa ör
tüsünü de
                    yanına alıp sloganlara başladı. anc
ak hemen biber gazı ve hemen cop. çünkü, sen
in oğlan, sloganı doğru mâkâmdan atamadı. ç
ünkü, lipsecki hânım, bir türlü mûsikî bilgisini d
ağarcığna katamadı. bizim yörede, lipsecki hâ
nım, makam her şeydir. kimi slogan, hâcı ârif b
ey gibi atılır (içresine hâfif ıtrî katılır) kimisi de zeki müren. işte, sırf bunları bilmiyor diye, seni
n oğlan, gözaltında şimdi. lipsecki hânım, hata senin ancak. sırf bach ve mozart’la olmuyor bu işler. bunu, sen bilmeliydin ilk. yoksa, niye göç
e duraydın ki doğduğun illerden.
ah lipsecki hânım,
                                 şimdi aldığmız bir bilgiye gö
re, işbu şiirin bu şıkkı burada bitmek zorunday
mış. bu da, oğlanın içerde kalması demek. e) ş
ıkkında düzeltmiye çalışırım bunu. ancak, söz de veremem; lipsecki hânım. siz, en iyisi, avuk
at yerine, iyi bir şâir tutun, e) şıkkını istediğiniz gibi yazdırıp
                       çıkartın oğlanı. ki; akşama yine yi
yebilsin pirzola, pilâv ve ılık lahananı.
e) sanırım; lipsecki hânım denkleştiremedi par
    ayı ve iyi bir şâir tutamadı. demek ki, oğlan;
    işbu şiirle denk, içerde kalacak. neyse… işbu
    şıkka döneyim ben: bir aşk şiiri yazayım;
en büyük mutluluktur sevdiğinle mutsuz olma
k bile.
daha önce de yazmıştım; bu dizeyi, daha sonra açıklarım ya da kullanırım diye. işte, sırası geld
i: önce, metinde bir hava yaratayım sözle ilgili, sonra girerim ayrıntılara.
bence, ıstanbuldu; havaya yağan yağmurlar var
dı. kuş sandıydık. kuşlar havada ölür çünkü. an
lamamız birkaç hayat alabilir ve alabilirdi. biliy
orum; en sevdiğin duygu karaköyüydü. orda, ç
ünkü, bütün lüferler büyülüydü. yiyen, 2 dakkad
a ölürdü. ve cesedi, bedeninden 2 kat daha büy
ürdü. kasedi yeni çıkmış bir türkücü gibi 80’ler
de ölürdü hem de. ve her demde, hû çeken bir derviş denli her ân ölürdü bir de. bence, ıstanb
uldu; çünkü beni sürek ıstanbulurdu nereye git
sem, kimleri sevsem, nerelerde ölsem. hâlfeti diye bir koku sürsem, yine beni ıstanbulurdu. f
etih sûresi ‘nden bir âyet sarfetsem, yine beni ı
stanbulurdu. (ki, yanlış örnek oldu bu çünkü ıst
anbulurmak, fetihle ilgilidir) bundandır ki, kendi
mi; sende bûlûrladım. boz bulanık ağlardım zat
en epeydir çünkü bence ıstanbuldu; ve yine be
ni buldu seni sevmek.
alternatif son:
bence, ıstanbuldu; kayboldu en erimlerde bile, en emin yerlerimde bile s
eni sevmek sââdeti. eti gibi bir bülbülün, beni z
ombi güller yedi.
alternatif son 2:
bence ıstanbuldu; bunu, biri başka bir şiirde de buldu. ben yoktum, sen yok idin. yoktum’la yok idin arasındaki fârk kadar çoktu ve çoktun. kay
           bo
ldun sen ve sen arasındaki o müzmin çizgi     d
e;
    çünkü sen sevdi ama sen sevmedin**.
**bu imgeyi bu şiirde hebâ etmesem mi acaba?
    gerçi, başka şiirde de kullanabilirim çünkü s
    enden ve seni sevmekten alacaklıyım. böyle
    de arabeskim bu sıra. keşke, zombi güllerde
    biteydi şiir ya da lipsecki hânım’ın oğlu girdi
    ğinde içeri. çünkü, ziyân etmemek gerek kızı
    l etli bülbülleri***.
***anlamıyanlar için: divân edebiyatında genç
                                     devrimci demektir:
kızıl etli bülbül