Doğu Çankaya

Gözlerini Kaçırma

(Yeryüzü Vicdanı)

Sergi Tarihleri: 18 Mayıs – 18 Haziran 2023

Sergi Mekanı: Merqez Art Bodrum

Sergi Açılış: 18 Mayıs 2023 Perşembe

 

Gözlerini Kaçırma! Hepimize bir çağrı!

Doğu Çankaya’nın yeni sergisi Gözlerini Kaçırma (Yeryüzü Vicdanı) adını taşıyor. Sergide sanatçının karışık teknikle ürettiği Vicdan ve Yeryüzü serilerinden yeni işler yer alıyor.

Bu sergide Çankaya, son iki yıldır üzerinde çalıştığı yuva ve yeryüzü temalarına yeni bir katman olarak vicdan kavramını ekliyor. Sanatçının kurduğu; titiz, detaycı ve renkli görsel dünya, resme yerleştirdiği dilsel ifadeler aracılığıyla izleyiciyi ilk bakışta gördüğü resmin ötesine çekiyor.

Genel olarak Çankaya’nın resminde ve özel olarak bu sergiyi oluşturan eserlerde kişiye özel olanla dünyaya dair sorular, kaygılar ve deneyimler eşit derecede yer tutuyor. Sanatçıya göre yeryüzünün derin sessizliğinde bir tek saat var: Vicdan.

Dinlemesini bilenlere bir çağrı ve dünyanın kaosu içinde sesi çıkmayan ya da yeterince duyulmayanları hatırlatan bir rehber olarak vicdan, sanatçının kurduğu resimsel düzlemde dolaşıyor. Diğer bir değişle, vicdana yapılan vurgu eserlerde görsel bir öge olarak tekrarlanıyor.

Çankaya’nın devamlılık gösteren form ve figürleri ile kendi oluşturduğu anlam sisteminin parçası olan işaret ve sembolleri, ifadesel kimliğinin açık ipuçları olarak burada da karşımıza çıkıyor.

Sergiye adını veren Gözlerini Kaçırma adlı eserin ortasında bulunan aynaya gelince o yalnızca izleyiciyi resmin içine taşımıyor. Aynı zamanda kişiyi kendisiyle göz göze getiriyor ve resmin yarattığı yeryüzünün bir parçasına, hem de merkezine yerleştiriyor. Böylelikle, Gözlerini Kaçırma doğrudan izleyiciyle kurulmuş bir bağ ve bir çağrı haline geliyor.

Serginin bir de aynı adı taşıyan ve içinde Çankaya’nın çizimleriyle vicdan üzerine yazdığı aforizmalardan oluşan bir kitabı bulunuyor. Kitapta yer alan çizimlerden bir kısmı galeri mekanında sergileniyor.

Serginin küratörlüğünü Halka Sanat Projesi direktörü İpek Çankaya üstleniyor.