Prof. Dr. Halis Dokgöz her çarşamba çizgileriyle dergimizde.