Bir gemi vermişler bana

yeni kıtaya göndermişler

yegâne mürettebat benim

yolcularım ise kediler


Kimsesiz sulardayım

hangi kaptan dümen çevirir

bir kaosun ortasında yalnızca

kitaplarım var


Kralı ilan ettim bu geminin kendimi

kediler kabul ettiler

bir kaosun ortasında

krallığımı inşa ettiler


Besliyorum şimdi onları

beni anlamalarını sağlıyor

deniz dinginleştiğinde

hepsi yanıma geliyor

_____

ERKAN KARAKİRAZ’IN YORUMU

Fırat Kandemir, Gemi ve Kediler isimli şiirinde, gerçeği manipüle ettiği sürreal bir dünyadan ses verirken gündeliğin sıradanlığını masalsı anlatıların sınırına yaklaştırıyor. Bireyin tek başınalığından ürettiği kaçışı, zihnin sanrılı, bulanık imgeleriyle buluşturuyor. İçinde bulunduğu uzamı gemi, kendini gemi mürettabatının yegâne üyesi ve hatta kralı, kedileri ise geminin yolcuları olarak kurgulayan bir kaçış bu. Uzamın çalkantılı yaşantısını ve bu yaşantıdan edindiği acı tecrübeleri savuşturmanın bir yolu olarak gören şiir öznesinin kendini kendine açıkladığı bir yalnızlık hâlinin tasviri. Fırat Kandemir, 16 yaşında. Bu bilgiyi vermemin sebebi, şairin şiirde dile getirdiği bakışın gerçeklikle ilintisinin gücüne dikkat çekme arzusu. Kaos’u güzelleştirme itkisiyle çoğalan, kitapların kılavuzluğunda endişeden şiire yol alan bir varoluşun izleri var şiirde. Euripides’in “İnsan endişeden yaratılmıştır.” sözünü hatırlatıyor.

Kapak: Cihat Burak (Ayrıntı)