Özellikle “istisna hali” kavramı ile tanıdığımız Giorgio Agamben, günümüzün yaşayan en büyük düşünürlerinden biridir. Siyaset felsefesi üzerinde çeşitli çalışmaları bulunan 79 yaşındaki Agamben, 2020’de dünyanın salgın ile yeni bir “olağanüstü hal”in içine girdiği zamanda, herkesin birlik, dayanışma, sağduyu çağrılarıyla yararlı olup olmayacağı bilinmeyen ve hatta sonucu nerelere varılacağı kestirilemeyen birtakım yasaklar ve zorunluluklar istediği bir dönemde, geleneksel ve sosyal medya üzerinden hemen herkesin topyekûn bir biçimde tek sesli olarak ifade ettiği görüşlere karşı mesafesini koymuş ve bunların, daha doğrusu, ortada var olduğu görünen salgın ile yürütülen mücadelenin kapsam, içerik ve sınırlarını tartışmaya açmıştır. Bu cesurca hamlesi yüzünden de çok güçlü saldırılara maruz kalmıştır.

Agamben’in temel olarak ifade ettiği şey, ortaya çıkan bu “yeni olağanüstü hal” ile devletlerin ve kurumların medya propagandası ile kendi yetki ve sınırlarını salgınla mücadeleye bir katkısı olmayacak ve fakat sadece bu devlet, kurum ve kuruluşların faydasına olacak biçimde genişlettiğiydi. Diğer bir deyişle, salgın fikri ve hatta korkusu üzerinden temel insan haklarının “istisna hal” ile yok sayılarak, devletlerin egemenlik alanlarının genişlediği, sermayenin el değiştirmesini olumlu bulan kurumlarca da bu panik ve korku halinin salgından ve hastalıktan tamamen bağımsız bir biçimde korunup yayıldığını ifade ediyor Agamben.

İtalya özelinde bir örnek sunarak, artık yasama organı olan meclisin değil, yürütme organı olan hükümetin kararnameler ile devleti ve toplumu yönettiğini, bu biçimde yetki alanını aştığını ve aşılan bu yetki alanının artık eskisi gibi daraltılamayacağını belirten Agamben, özgürlüklerimizin neredeyse rızamızla elimizden alındığını, oldukça hassas bir yapıda olan demokrasinin normalleşen bu “istisna hali” veya “olağansütü hal” ile birden bire yıkılıp yok olabileceğini söylüyor.

*** Çeviri: Ümid Gurbanov

Patreon: https://patreon.com/umidgurbanov

Twitter: http://twitter.com/umidgurbanov

Blog: http://birnevidipnot.blogspot.com

Facebook: https://www.facebook.com/birnevidipnot

Vimeo: https://vimeo.com/umidgurbanov