Eva Sanat Galeri’si’nde 3 – 17 Ocak 2019 tarihleri arasında küratörlüğünü Nilgün Yüksel’in yaptığı, Hüsnü İyidoğan, Güler Aşık, İlhami Tunç Gencer ve Metin Özgör’ün yapıtlarını bir araya getiren “Girdap ve Çeyrek Asır” başlıklı sergi izleyici ile buluşuyor.

Güler Aşık

Girdap ve Çeyrek Asır, yapıtın ve sanat üretiminin ardında olanlara dair. Bireyin yetişkinliğe geçiş süreci çeyrek asır sürer. Bir an önünden bakıp geçtiğimiz, bir süreliğine izlediğimiz sanat yapıtının ortaya çıkışı ise zamanı aşar.

Üretim süreci, salt eserle baş başa geçirilen zamanları kapsamaz. Üretim süreci büyümenin, olgunlaşmanın, büyük sancıların, coşkuların, gelgitlerin, girdaba kapılmaların, açık denizlerden kıyıya çıkışların tümünü içerir. 

Hüsnü İyidoğan

Üretimlerin tanıklık edilen dört sanatçı; Hüsnü İyidoğan, Güler Aşık, İlhami Tunç Gencer ve Metin Özgör farklı deneyimleri, anlayışları, üretim biçimleri ile sanatsal kimliklerini eserlerine geçiren, kaygılarını, birikimlerini sanat nesnesinde somutlaştıran, bir adım ötesinde bu ülkede birbirlerinden haberdar olarak ya da olmayarak yapıtlarıyla iletişime geçen sanatçılar.

Güler Aşık’ın malzeme kullanımından aykırı olanın gösterimine uzanan eserleri İlhami Tunç Gencer’in farklı medyumlarla bir aya getirdiği çalışmaları bir kuşağın kaygılarını ve dünyaya bakışını yansıtır. Çizimlerinde birbirlerine gönderme yapan dilleri anlatım araçları farklılaştıkça birbirlerinden uzaklaşan bir yapıya bürünür.

Metin Öngör’ün çalışmaları doğuma, seçimlere, farklı yaşayış şekillerine odaklanırken Hünü İyidoğan kendinden yola çıkan içselleştirişmiş bir yol izler. Baktıkları yerler, yaşayışları, ilgileri birbirinden farklı olan bu iki sanatçı insana dair makro ve mikro olanı anlatır.

Dört sanatçının eserleri bir araya geldiğinde yükselip alçalan bir ritmi beraberlerinde taşır. Yaşamın oluş halinden karmaşaya, temposu yüksek aykırı anlatımdan dinginliğe geçen yapıtlar, zamanın bir diliminde rastlantısallıkla bir araya gelmiş kimliklerin oluş, olma halini yansıtırlar.

Başlık, İlhami Tunç Gencer’ in aynı adlı video çalışmasından alınmıştır.