halka sanat projesi, küratörlüğünü Bahar Güneş ve Öykü Demirci’nin yaptığı Kayıtsızlık Şenliği adlı sergide Baysan Yüksel, Cins, Çağrı Saray, Didem Erbaş, Doğu Çankaya, Horasan, Işıl Eğrikavuk – Jozef Erçevik Amado, İpek Çankaya ve Murat Germen’in resim, fotoğraf, video ve şiir yerleştirmelerini bir araya getiriyor.

Didem Erbaş

Sergi Açılış: 9 Mart 2019 Cumartesi, 18:00

Bu dünyayı ne tersine döndürmenin ne onu yeniden düzenlemenin ne de bilinmeyene doğru hızla ilerleyen bu uğursuz koşuyu engellemenin mümkün olduğunu anlayalı uzun zaman oldu. Mümkün olan tek bir direniş vardı: dünyayı ciddiye almamak.”

Milan Kundera

Kayıtsızlık; akla ilk gelen sinik çağrışımıyla aldırışsızlık, aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık anlamına gelir. Milan Kundera “Kayıtsızlık Şenliği” adlı romanında kelimenin diğer bir gücünden bahseder: “Kayıtsızlık alaydan, satirden ve sarkazmdan daha güçlüdür.” Bu cümleyi şu şekilde yorumlamak mümkün: Bir şeye, bir kişiye ya da bir duruma kayıtsız kalmak aslında onun varlığını sorgulamaktır. İlk bakışta edilgen bir sorgulayış gibi algılansa da bu verilecek her türlü tepkiden, en saldırgan olanından bile, daha büyük bir etki yaratır çünkü bir şeye kayıtsız kalmak aslında onu yok saymaktır. Elindeki erkin değersizleşmesi “yok hükmünde” durumuna düşmesidir. Her çıkış kendine bir özne bulduğu ve yanıt aldığı sürece var olur. Bu anlamıyla kayıtsızlık karşı durulanın sembolik varlığını ve gücünü elinden alır.

Günümüzde kendine özgü duruşların yitirildiği, tek tip kalabalıkların çoğaldığı, şiddetin her türlüsünün normalleştirildiği, farklı kültürlerin sınırlarını kaybettiği, kendine muktedir çoğunluğa benzemeyenin ötekileştirildiği, doğasını kaybeden yapılarda, bir direniş biçimi olarak kayıtsızlık başka bir anlam temsil ediyor.

Adını Kundera’nın aynı adlı romanından alan Kayıtsızlık Şenliği sergisinde kayıtsızlık her gün içinde yaşadığımız ve beraber yarattığımız bu çağı kabullenip ve onunla bütünleşip hiçbir şeyi sorgulamadan yaşamak anlamına gelmez. Tam tersi, olumsuz olanı görüp olumsuz olmayanı arayıp bulmaktır. Bir kaçış planı değil iyi olanın verdiği ilhamla kendi bakışını belirtmektir. Ne kadar yaygın ya da benimsenmiş gibi görünse de süregidene aldırış etmeden kendi yanıtlarını üretmektir. Bireyin daha iyi bir dünya olasılığına inancını hiç kaybetmediği “olmak” ve “oluş” un ezeli ve ebedi olduğu, kendini gerçekleştirmenin ve özneleşmenin önüne geçen her durumla bir savaştır.

Kayıtsızlık Şenliği’nde davetli sanatçılar, yaşadıkları ve gözlemledikleri dünyada, dünyayı ciddiye alma ya da almama yöntemlerini ve kendi kayıtsızlık biçim ve çözümlerini ortaya koyuyorlar.

Sergi, kişisel öykülerin ve hayal kırıklığı, mücadele, umut, direnç gibi insani ve yaşamsal tepkilerin, geniş bir eksen üzerinde her türlü erkle çarpıştığı alanı mihengi noktası olarak ele alıyor ve bu dünyaya ilişkin sorular, arayışlar ve ilhamların üzerinde yükselen bireysel ya da kolektif varoluş biçimlerinin sanatsal karşılıklarını irdeliyor.

İçinde bulunduğu çağa ve çevreye farklı yaklaşım ve yanıtları olan sanatçıları buluşturan sergi, umuda yönelik politik, şiirsel ya da nüktedan anlatım dillerini bütüncül bir hikaye kurmak niyetiyle yan yana getiriyor.

Sergi: Kayıtsızlık Şenliği

Yer Alan Sanatçılar: Baysan Yüksel, Cins, Çağrı Saray, Didem Erbaş, Doğu Çankaya, Horasan, Işıl Eğrikavuk – Jozef Erçevik Amado, İpek Çankaya, Murat Germen

Sergi Ziyaret: 10 Mart – 14 Nisan 2019, Pazartesi hariç 12:00 – 19:00

Adres: halka sanat projesi – Caferağa Mh. Dr. Esat Işık Cd. Ruşenağa Sk. No:8 Moda Kadıköy // www.halkaartproject.net)

Küratörler: Bahar Güneş ve Öykü Demirci

——————————————

The Festival of Insignificance

halka sanat projesi brings together the paintings, photos, videos and poem installations by Baysan Yüksel, Cins, Çağrı Saray, Didem Erbaş, Doğu Çankaya, Horasan, Işıl Eğrikavuk – Jozef Erçevik Amado, İpek Çankaya and Murat Germen, in the exhibition titled “Festival of Insignificance,” curated by Bahar Güneş and Öykü Demirci.

Exhibition Opening: Saturday, March 9th, 2019, 18:00

We’ve known for a long time that it was no longer possible to overturn this world, nor reshape it, nor head off its dangerous headlong rush. There’s been only one possible resistance: to not take it seriously.”

Milan Kundera

Insignificance is cynically associated with the concepts of disinterest, disregard, indifference and laxness. In his novel “Festival of Insignificance” Milan Kundera refers to another power of the words: “Insignificance is more powerful than mockery, satire, and sarcasm.” This quote can be understood as follows: To be indifferent to something, someone, or any particular situation is to question their existence. Even though it is perceived as a passive questioning at first sight, this attitude has a bigger impact than any reaction possible, even than the most violent ones as being indifferent to something means ignoring it. It means derogation of the power one has and declaring it null and void. Each statement exists as long as they find a subject for themselves and as they are responded. In this sense, insignificance deprives the opposed of existence and power.

In this day and time, insignificance as a way of resistance represents another meaning in the structures where the distinctive presences are lost, standardized crowds increased, any type of violence is normalized, different cultures lost their borders, the people differing from the majority are marginalized.

In the exhibition “Festival of Significance,” taking its title from Milan Kundera’s novel, insignificance does not mean to come to terms with the age we live and have created together, integrating with it and living without questioning. On the contrary, it means seeing what is negative and seeking out what is positive. It means to mark one’s own point of view with the inspiration of the good rather than an escape plan. It means to develop your own responses and ignoring what is ongoing no matter how much it looks extensive and accepted. It means a war against any circumstance in which the individual loses faith in the possibility of a better world, and in the eternal condition of being and existence, and against any situation that prevents self realization and subjectification.

The artists, invited to “Festival of Insignificance” reveal their methods to take and not take the life seriously, and their insignificances with their solutions in the worlds they live and observe.

The exhibition takes the space where personal stories and humanly and vital reactions such as disappointment, struggle, hope and resistance clash with any kind of power as a benchmark and examines the artistic responses to ways individual or collective existence based upon the questions, searchings and inspirations regarding this world.

The exhibition featuring artists who have different approaches and answers to the time and environment they live in, brings together their political, poetic [and] or humourous languages of expression regarding hope with the intension to create a holistic narrative.

Exhibition Period: 10 March – 14 April 2019

Visiting Hours: Everyday except Mondays between 12:00 – 19:00

Venue: halka sanat projesi (Caferağa Mh. Dr. Esat Işık Cd. Ruşenağa Sk. No :8 Moda Kadıköy

www.halkaartproject.net

Kapak: Işıl Josef