Sana denizler biriktirdim
Sır dolu aynalar ve gölgeler
Yorgun
Közde uzun geceler biriktirdim
Çı
plak
Ö
fkesi terli yalnızlıklar
Yalan
Yontusu kalabalık taşlar biriktirdim
İ
haneti yakalayan ellerim
Kan revan
Uçuşan eteklerinde sesimin
Güller, yaseminler biriktirdim
Bembeyaz
Sana
Kalbi ağzında bir kadının
Düğümlerini çözdüm
Biriktirdiği talan

_____

NOT

Erkan Karakiraz’ın editörlüğünü yapıp seçtiği eserler, ELEŞTİREL KÜLTÜR internet sitesinin edebiyat bölümü Litera’da yayımlanıyor. Daha önce matbu ya da dijital herhangi bir ortamda yayımlanmamış öykü ve şiirlerinizi, literaoykusiir@gmail.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.

.

.

.

.

.