Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hicabi Arslan’ın editörlüğünü üstlendiği “Küreselleşen Dünyada İletişim Üzerine Disiplinler Arası Yaklaşımlar” kitabı, yayınlandı.

İletişimin iç içe geçmiş çok sayıda benzer ve farklı özellikleri barındıran disiplinler arası bir alan olduğunu ifade eden Arslan, bu kitapta medya araştırmaları, kültürler arası iletişim ve sosyal medya çalışmalarını ön plana çıkardıklarını dile getirdi. Ayrıca Arslan, kitapta sekiz ayrı konunun çalışıldığını ve on yazarın yazdığı bölümlerin yer aldığını söyledi. Arslan, “Yazar arkadaşlarımız, medyayı çeşitli yönlerden ele aldıkları çalışmalarla bu kitaba katkı sağladı. Kitap, altı aylık bir çalışmanın ürünüdür. Bilime ve iletişim alanına katkı sağlayacağına inanıyorum. Yazar olarak yer alan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Kitapta yayınlanan makaleler ve yazarları ise şöyle;

 • Medyada Mültecilere Yönelik Olarak Yapılan Haberlerin Göç Politikalarının Belirlenmesi Üzerindeki Yönlendirici Etkisinin Değerlendirilmesi  /  (Hicabi Arslan – Aslıhan Topal – Gizem Gürel Dönük
 • Liberal, Eleştirel ve Fenomenolojik Yaklaşımlara Göre Haber  / (Aynur Örnek)
 • Kültürlerarası İletişimin Önündeki Yerel Engel: Eğitimde Algı
  Farklılıklarına Kültürel Boyutlardan Bakış  /
  (Çağlayan Babacan)
 • Kültürlerarası İletişim Bağlamında Pippa Bacca Olayının Türk ve Dünya Basınındaki Yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme  /  (Serhat Yetimova)
 • Atatürk Karikatürlerinde Küresel Etki  /  (Menderes Akdağ)
 • Sosyal Medyada Suskunluk Sarmalı ve Kamusal Alana Trol Müdahaleler  /    (Ali Emre Dingin)
 • Küresel Bilgi Pazarı ve Sosyal Medyada Metalaşan Bilgi  /  (Gül Dilek Türk)
 • Bahar da gecikebilir unutmayalım!” /  (Mehmet Utku Şentürk)