Ünlü filozof Louis Althusser, önce Marksizmin bilim ve felsefe ile ilişkisi üzerine konuşuyor. Daha sonra ise Karl Marx’ın “Bugüne kadar filozoflar dünyayı farklı şekillerde yorumladılar, şimdi ise mesele onu dönüştürmektir” sözünü yorumluyor.

Çeviri: İlker Kocael