Çiğdem Menteşoğlu

İLİŞİK”

02-12 Nisan 2021

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Menteşoğlu, “İLİŞİK” isimli kişisel sergisiyle Mekân Blogspot’ta 02-12 Nisan 2021 tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor.

Çiğdem Menteşoğlu’nun kişisel tarihinden beslenen ve aynı zamanda evrensel konuları irdeleyen çalışmaları figüratif ve soyut arasında şekillenen hikayeci bir anlatıma dayanıyor. Sergide yer alan çalışmalar ise, sanatçının özellikle pandemi döneminde daha çok sorguladığı mesafe, yalnızlık, bellek, kaygı, insanlar arası ilişkiler ve ikili ilişkilerin doğası üzerine görsel yorumlamalar olarak karşımıza çıkıyor.

Menteşoğlu’na göre, ikili ilişkilerde kişiler birbirlerini desteklediği ve motive ettiği gibi mecazi anlamda enfekte de edebiliyorlar. Kuşkusuz böyle bir dönemde her birey farklı psikolojik tepkiler verebilir. Bu bireyler aynı mekânı 24 saat paylaştığında nasıl olur? Çoğu zaman yakın ilişkiler, karmaşık duygular ve endişelerle dolu bir geleceğe boyun eğmek anlamına gelir. Boyun eğmek fedakârlık olabildiği gibi sürtüşme, sitem ya da adını koyamadığımız birçok duygu durumunu da içinde barındırabilir”.

Beden ve ruh kalıcı ilişki sürecini şekillendirmektedir. Yaşadığımız tüm deneyimler bedenimizde duygu olarak depolanır. Bu duyguların ve algıların görselleştirilmesi ise sembolleri oluşturur. Bu düşünceler çevresinde, kişisel alan, mekân, mesafe üzerine görsel ifadeler olarak okunabilen Menteşoğlu’nun çalışmaları, bizi kendi ilişkilerimiz üzerine de düşünmeye davet ediyor.

Yurtiçi ve yurtdışında kişisel ve karma birçok sergide yer alan sanatçının eserleri Covid-19 önlemleri kapsamında 2 Nisan’dan itibaren 14.00 – 18.00 saatleri arasında görülebilir.

RELATIONSHIP”

02-12 April 2021

Balıkesir University Faculty of Fine Arts Faculty Staff Çiğdem Menteşoğlu meets the audience with her solo exhibition “RELATIONSHIP” at Mekân Blogspot between 02-12 April 2021. Çiğdem Menteşoğlu’s work is based on narrative approach that is shaped between figurative and abstract, which feeds on personal history but also explores universal themes.

The works in this exhibition appear as visual interpretations on distance, loneliness, memory, anxiety, interpersonal relations and the nature of bilateral relations, which the artist questioned more especially during the pandemic period.

According to Menteşoğlu, people in bilateral relations support and motivate each other as well as infect them figuratively. “Undoubtedly, every individual can give different psychological reactions in such a period. What happens when these individuals share the same space 24 hours a day? Often, close relationships mean submitting to a future full of complex emotions and worries. Submission can be altruism, but it can also include friction, reproach, or many other emotions that we can not name. “

Body and soul shape the permanent relationship process. All our experiences are stored in our bodies as emotions. Visualization of these feelings and perceptions creates symbols. Around these thoughts, Menteşoğlu’s work, which can be read as visual expression on personal space, space, and distance, invites us to reflect on our own relationships.

The new works of the artist, who took part in many solo and group exhibitions in Turkey and abroad, can be seen between 14.00 – 18.00 as of April 2 within the scope of Covid-19 measures.

MEKAN BLOGSPOT

Hakkımızda:

Sanatın üretim, etkileşim, dolaşım ve paylaşımına katkıda bulunmak amacıyla, kar amacı gütmeyen ve Balıkesir merkezli bir sanat mekanı olarak 2017 yılında kurulan Mekan Blogspot; bir sanatsal kullanım alanı olarak internet ortamında işleyen blogspot mantığını yine aynı ad ile fiziksel bir mekana taşımayı hedeflemektedir.

MEKAN BLOGSPOT

Hasan Baba Çarşısı

kat:5/452 Balıkesir /Türkiye

e-mail:mekanblogspot@gmail.com

web:http://mekanblogspot.blogspot.com.tr/