Ziba Pakzad Kişisel Sergisi

20 Ekim-11 Kasım 2018

Galeri Mod

Cemal Süreya Sokak No 39 Kadıköy

İran asıllı genç sanatçı Ziba Pakzad’ın “Catharsis” isimli sergisi 20 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında Galeri Mod’da izleyiciyle buluşuyor. 20 Ekim 2018 Cumartesi günü açılış töreni yapılacak olan sergiyle Pakzad’ın fantastik figüratif dili, hayal dünyasında yaşadığı iç hesaplaşmaların bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Resim tarihi boyunca belgeci yaklaşımıyla merkeze oturan figür, değişen teknolojik gelişmelerle birlikte 20. Yüzyılın ilk yarısında yerini bir süreliğine soyut eğilimlere bırakmış, 1960’lardan sonra önceki sınırlarını da aşarak yeniden kendi gündemini yaratmayı başarmıştır. İşte bu kendi sınırlarını aşma sürecinde figür, ya fiziksel olarak doğrudan bedenin kendisi ya da sanatçının duygu durumunun dışavurumu olarak ruhsal yansımasını oluşturur. Böylece  Zeuxis’in üzümlerinden günümüze kadar farklı boyutlarda tartışma zemini bulan mimesis olgusu, sanatta oluşan bu yeni temsil alanında yeniden tezahür etmiştir.

Bu tezahürün iç dünya ile ilişkilendiği figürcü yaklaşım Ziba Pakzad’ın resimlerinde de açıkça görülmektedir. İçinde olmaktan mutlu olduğu kolaylıkla fark edilen fantezi dünyasının figürlerini, bir birleriyle ve izleyiciyle konuşturarak insan ve toplum ilişkilerini sorgulama çabasıyla sanatçı, figürlerinin düş ve gerçek dünyalar arasındaki “gel-git” durumuyla izleyiciyi de bu ikilemin içine çekmektedir. Her ne kadar bu çabada bir iç dünya hesaplaşması ön plandaymış gibi görünse de figürlerinin portrelerinden, sanatçının dış dünyasında olan bitene ilişkin kaygılarını okumak mümkündür. Abartılı baygın bakışlar, keskin dişler ve hayvani uzuvlar, Ziba’nın figür dünyasındaki fantezi kodları yansıtması açısından dikkat çekicidir. İlk bakışta ürkütücü bir izlenim veren bu figüratif yaklaşım, resmin atmosferini belirleyen yüksek kromalı renklerin, figürlerin kendi aralarında kurdukları sıra dışı iletişimin ve ikincil figüratif elemanların fark edilmesiyle adeta alternatif bir oyun alanına dönüşmektedir. 

Gerek yaratım sürecindeki sancıları, gerekse izleyiciyle paylaşma arzusu ve direnci Ziba Pakzad resmine, saf, hesapsız, bir o kadar da meydan okuyan bir duruş olarak yansır. Bu duruşuyla sanatçı, sanatın içinde barındırdığı “mimesis”e katkı olarak, yaratıcı benliğin arınmasına karşılık gelen kendi “catharsis”ini  de gerçekleştirmektedir.