BLUE MILK

27 Mayıs– 26 Haziran 2021

Önizleme: 27Mayıs, Perşembe

14:00 – 19:00

Pi Artworks İstanbul, Paris’te yaşayan ve çalışan kadın sanatçı Maude Maris’in son dönem çalışmalarını, sanatçının galerideki üçüncü solo sergisi BLUE MILK ile izleyicilerle buluşturuyor. BLUE MILK, sanatçının zooloji ve mikrobiyoloji okumalarına paralel olarak hayvan figürüne odaklandığı ve resim sanatını hem bir algı sistemi hem de plastik olarak tekrar ele aldığı yağlıboya resimlerini bir araya getiriyor.

Maude Maris güncel sergisindeki eserlerini üretir ken önceki çalışmalarıyla aynı süreci izliyor; önce küçük boyutlu, alçıdan hayvan figürü modelleri üzerinde çalışıyor, ardından bu modellerle bir fotoğraf seti kuruyor ve fotoğraflarını çektiği kompozisyonları büyüterek tuval yüzeyine aktarıyor. Bu süreçte yüzey, gölge ve derinliğe yaptığı müdahalelerle, hayvan figürleri yansıma ve simetrinin hakim olduğu, yüzer, akışkan ve yarı soyut bir boyutta, dönüşüm halinde, tekrar var oluyorlar.

Hayvan figürü ve formları, Maude Maris’in uzun süredir üzerinde çalıştığı bir konu. Sanatçının, Nemrut Dağı’ndaki hayvan figürlerinden yola çıktığı resim ve heykel çalışmaları Pi Artworks İstanbul’daki önceki solo sergisi Antique Romance’da (2016) yer almıştı. BLUE MILK sergisinde ise, Maude Maris hayvan formu üzerine gerçekleştirdiği araştırmalarını, Amerikalı mikrobiyolojist Lynn Margulis ve İsviçreli zoolog Adolf Portmann’ın çalışmalarına referansla, biyosemiyotiğe ilişkin adressiz güzellikler, simetri, türler arası yakınlıklar ve sembiyoz kavramları üzerine odaklanarak derinleştiriyor.

Maude Maris (d.1980, Paris), Paris’te yaşıyor ve çalışıyor. Seçili sergileri arasında; Hieromancie (solo), Galerie Praz-Delavallade, Paris, Fransa (2021); White Spirit, Memento, Auch, Fransa (2020); Equinoxes 1 (solo), CamilleFournet, Paris, Fransa (2019); Who Wants to Look at Somebody’sFace? (solo), Pi Artworks Londra, İngiltere (2018); Museedes Beaux-arts, Rennes, Fransa (2015); AlongtheCornices, byChristianAubert, Collector, Paris, Fransa (2014) ve Dreaming of Vertigo, Raisingthe Doubt, Artotheque, Caen, Fransa (2012) yer almaktadır. Eserlerini içeren seçili koleksiyonlar arasında; The Bredin Prat Foundation for Contemporary Art, Paris, Fransa; Collection La Fondation Colas, Boulogne, Fransa; Artotheque Espaces d’Art Contemporain, Caen, Fransa; FRAC – Regionalcollections of contemporary art, Auvergne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Fransa; Museedes Beaux-Arts, Rennes, Fransa ve Collection Emerige, Paris, Fransa bulunmaktadır.