Yeni İnsan Yayınevi, Eğitim Serisi’ne Rudolf Steiner’ın yazdığı, Tarhan Onur’un Türkçeye kazandırdığı “Çocuk Eğitimi ve İnsanın On İki Duyusu” başlıklı kitabı ekliyor.

Bu kitapta eğitim, tıp, tarım, matematik, fizik, bitki bilimi, güzel sanatlar, tiyatro, şifalı pedagoji, bireysel gelişim, din ve sosyal bilimler gibi hayatın çeşitli alanlarında üç yüz kadar yapıtı ve çeşitli ülkelerde verdiği binlerce konferansı bulunan Rudolf Steiner’ın iki değerli alana yaptığı eşsiz katkılarını bulacaksınız.

 

Tinbilim, insan yaşamının görünen gerçekleri dışında derisinin altına nüfuz ederek geleceğe dair neler söyleyebileceğimizi öğretiyor. İnsan doğasının varlığının özünü geniş ve kapsamlı bir dünya görüşü haline getiriyor. Öte yandan insanın görünmeyen alanlarına nüfuz ederken bu alanlarda insanın sahip olduğu on iki farklı duyudan bahsediyor: Ben, düşünce, sözcük, denge ve devinim duyuları gibi. Bu duyular bizlerin, içe açılarak ve önce içselliği algılayarak evrenle olan ilişkimizi ortaya çıkarmamızı sağlıyor.

 

Goethe, Fichte, Hegel, Nietzsche gibi ustaların ışığında yetişen Steiner, 19. yüzyıldan günümüzü aydınlatmaya devam ediyor.