Galeri Mod

2-21 Mart 2019

Açılış 2 Mart 2019, Cumartesi, 18.00

Caferağa Mahallesi Cemal Süreya Sokak 39 Kadıköy-İstanbul

Ankara’da kurulan Gazi Muallim Mektebi, (Gazi Eğitim Enstitüsü) aynı zamanda orta öğretime sanat eğitimcisi yetiştiren ilk kurumdur. Daha sonra sırasıyla, İstanbul’da Atatürk Eğitim Enstitüsü, İzmir’de Buca Eğitim Enstitüsü, Samsun Eğitim Enstitüsü ve Bursa Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümleri açılarak ülkenin resim öğretmeni açığı giderilmeye çalışılmıştır. Türkiye’nin sanat eğitimine ve sanat ortamına katkı sağlamak amacıyla beşinci sırada kurulan Buca Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü, ülkenin içinde bulunduğu siyasal koşulların zorlamasıyla 1978’de eğitim süresi diğer eğitim enstitüleriyle birlikte üç yıldan dört yıla çıkarılarak Yüksek Öğretmen Okulu adıyla yeniden yapılandırılmıştır. 1980 darbesinin ardından 1982’de merkeziyetçi bir akademik yapının temeli sayılan Yüksek Öğretim Kuruluyla birlikte kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesine aktarılarak, Buca Eğitim Fakültesi adını almıştır.

1968’de yatılı kız Eğitim enstitüsünün bir bölümü olarak kurulan Resim-İş Bölümü, İzmir’in ve Türkiye’nin kültür sanat ve eğitim hayatına katkı sağlaması açısından çok önemli bir görevi üstlenmiştir. Ancak 1970’li yılların siyasi ve toplumsal buhranının en çok etkilediği yüksek öğretim kurumları olan tüm eğitim enstitülerinde olduğu gibi, Buca Eğitim Enstitüsü de eğitim-öğretim faaliyetlerini kesintilerle sürdürmüş, ne yazık ki Resim-İş Bölümü de bu olumsuz durumdan fazlasıyla etkilenmiştir.

Bu koşullarda yetişen 84 mezunu Bucalılar, yurdun dört bir yanına dağılarak sanat eğitimciliği görevlerine sıkı sıkıya sarılmışlar ve özveriyle görevlerini yerine getirmişlerdir. 90’lı yıllardan itibaren sayıları bir çırpıda söylenemeyecek kadar bol miktarda açılan yeni kurumlarla sanat eğitimi yaygınlaşmış, ancak bu durumu dengeleyebilecek sanat eğitimi talebi bilinçli bir şekilde azaltılmıştır. Bir bakıma enflasyon olarak değerlendirilebilecek bu kurumsal artış, nitelik sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuş, 84 mezunu Bucalılar aktif çalışma yaşamları boyunca sanat eğitimi sistemine yüklenen nitelik sorunlarıyla baş etmek zorunda kalmışlardır.

Tüm bu süreç esnasında mümkün olduğu kadar sanatsal üretimden ödün vermeyen bu kuşak, bireysel çabalarıyla sürdürdükleri sanatsal üretimleriyle, sanatsal ve yaşamsal deneyimlerini paylaşmak üzere yıllar sonra ilk kez Galeri Mod’da bir araya geliyorlar.