Ünlü feminist kuramcı Simone de Beauvoir, 1975 yılında katıldığı bir TV programında -ki kendisinin televizyona çıktığı ender anlardan biridir bu- İkinci Cins kitabı bağlamında feminizmin ne olduğunu ve önemini anlatıyor, kadın-erkek eşitsizliği ve kadınlara yönelik uygulanan baskı ve engellemelerin ne denli ciddi boyutlarla olduğuna işaret ediyor. Ümid Gurbanov, Uğur Demir ve Ahmet Ümit Köksal olarak yaptığımız bu çevirimizi toplumda hak ettiği yeri ve değeri bulamayan kadınlara ithaf ediyoruz.

Çevirilenler: Ümid Gurbanov (@umidgurbanov)

Uğur Demir (@kuttemur)

Ahmet Ümit Köksal (@koksalumit)

Blog: http://birnevidipnot.blogspot.com Facebook: https://www.facebook.com/birnevidipnot Vimeo: https://vimeo.com/umidgurbanov