Günümüzde iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve artan yeni medya kanallarıyla veri bombardımanına tutuluyoruz. Dijital ve geleneksel medyanın güçlü hegemonik yapısı karşısında sayısız mesaja maruz kalıyoruz. Görsel, işitsel, yazılı ve dijital medya ürünleri hepimizi kuşatmış durumda. Medya çeşitli yöntemlerle, değer yargılarımızı ve tavırlarımızı yeniden şekillendiriyor. Kurguladığı gerçekliği algılama biçimlerimizi etkiliyor, manipüle ediyor. Ekonomik, kültürel, psikolojik durumumuza göre medya mesajlarına verdiğimiz tepkiler de değişiyor.

Artık sadece televizyon izleyicisi değiliz. İnternete cep telefonuyla bağlanan ve sosyal medyayı etkin olarak kullanan bireyleriz. İnternette yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmiyoruz. Dahası kaynağını ve güvenilirliğini sorgulamadığımız şeyleri paylaşıyoruz. Bilgiye ulaşmanın çok kolay ve hızlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sadece bilgilenmiyoruz, değişiyoruz, eviriliyoruz. Eskiden bağlı olduğumuz bu dijital teknolojilere bağımlı hale geldik.  Marshall Mc Luhan’ın “küresel köy” kavramında bahsettiği gibi, insanları birbirinden ayıran kültür farkları yok oluyor. Sosyal medya kullanıcısı olarak toplumdaki bu etkileşimin birer üreticisi haline geldik.

Sosyal Medya Eleştirel Bakış” başlığıyla yayınlanan bu kitap, başka bir dünya mümkün ise başka bir İnternet ve başka bir sosyal medyanın da mümkün olduğunu kulaklarımıza fısıldıyor…

Kitap bölümleri;

 

Dilek Sacıhan – Küreselleşen Dünyada Sosyal Medya ve Kültür Etkileşimi: Kalabalıklar İçindeki Yalnızlıklar

Tarkan Oğuz – Çevrimdışından Çevrimiçine Yalnızlık Kavramı

Ali Emre Dingin – Sosyal Medyaya Eleştirel Bakış: “Gençlerin Mizahlarında Mutsuzluk Algısı”

Mehmet Utku Şentürk – Sosyal Medya ve Gözetim Sorunu

Emel Dikbaş Torun – Problemli Sosyal Medya Kullanımı: Sosyal Karşılaştırma, Aşırılık ve Bağımlılık

Ozan Yıldırım – Enformasyon Toplumunu Anlamak: “Enformasyon Toplumu ve Sosyal Medya Üzerine Betimsel Bir Analiz”

Simge Süllü Durul – Sosyal Medya ve Etik: İnsani Değerlerin Teknolojiyle İlişkisi

Duygu Ünalan, Elif Şeşen / Sıla – Ahmet Kural Örneğinde Kadına Yönelik Şiddet ve Nefret Söylemi ile İlgili Okuyucu Yorumları ve Twitter Paylaşımlarının Tematik Analizi