Yaklaşık iki yılı aşkın bir süredir göç üzerine çalıştığı eserleri ile karşımıza çıkan sanatçı, bu defa göçün; kişide yarattığı duygusal boşluk hissinden yola çıkıyor. Cesur ton kullanımının öne çıktığı resimleri ile tanıdığımız Temür Köran, resminde biçim ve renk birlikteliğini dinamik bir yapı ile bağlıyor.

“Terk” sergisinde sanatçı, insanın doğası gereği yaşamındaki nesnelerle kurduğu ilişkiyi, yüklediği anlamları gün yüzüne çıkararak, karşı tarafa bu his üzerine düşünme fırsatı yaratıyor.

Sanatçı, yeni sergisinde göç gibi küresel ölçekte bir kavramı ele alırken, bu kavramın kendisinde yarattığı hissiyattan da yola çıkarak, çevresinde ve anılarında var olmuş nesneleri, özgün fırça yorumuyla izleyiciye sunuyor. Temür Köran’ın, arka planda soyutlanmış mekanlara sahip resimlerindeki nesneler, izleyicisini renkli bir yolculuğa çıkarıyor.  Evrim Altuğ’un sunuş yazısında vurguladığı gibi “Figür ve nesnenin uzay / espas içerisindeki varoluş sıkıntısını 2000’li yıllardan bu yana mesele eden Köran,  dışavurumcu figürlerinde ‘asıl ile suret’ arasındaki fizikî, uhrevî rekabeti gözetir ve bundan kariyeri boyunca uzanan bir tutarlılıkla beslenir.”

“Terk” sergisi 25 Mayıs 2019 tarihine kadar Evin Sanat Galerisi’nde görülebilir.