Beşiktaş Belediyesi ve Beltaş A. Ş. işbirliği ile Tülin Onat, 3 Ekim 2022 tarihinde Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde “Boşluğu Biçimlendirmek / 51 Yılın Hikayesi” adlı kapsamlı bir sergi ile izleyicilerle buluşuyor.

Sanatçının başlangıcından bugüne 51 yıllık sanat hayatına ve sanatsal üretimlerine retrospektif bir açıdan yaklaşılan sergide, resim, desen, video ve rölyef-heykel gibi farklı ifade araçlarıyla ortaya koyduğu yüzden fazla eser yer alıyor.

Sergiyle eş zamanlı olarak sanatçının tüm dönemlerini içeren kapsamlı bir sanatçı kitabı hazırlandı: “Boşluğu Biçimlendirmek / 51 Yılın Hikayesi” adlı kitap, 3 yıllık özverili bir çalışmayla oluşturuldu. Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle yayınlanan kitap, sanatçının estetik üretimleri üzerinden sanat hayatına odaklanıyor ve görsel ve dizinsel bir arşiv niteliği taşıyor.

Açılış günü tanıtımının yapılması planlanan kitapta Tülin Onat’ın yanı sıra Fırat Arapoğlu, Bedri Baykam, Meral Bostancı, Taner Ceylan, Sinan Eren Erk, Esra Nilgün Mirze, Ekin Onat, Nurcan Perdahçı ve Gürol Sözen’in metinleri yer alıyor. Sanatçının resimleri ile oluşturulan video çalışmaları, kitapta yer alan QR kodlarını okutarak dijital ortamdan görüntülenebiliyor. Bütünsel açıdan bakıldığında, kitap içeriğindeki bilgilere sadece yazınsal ve görsel bağlamda değil, işitsel bağlamda da ulaşma olanağı bulunuyor. Bu özellikleriyle kitap, teknolojiyle dost, yeni medya araçlarıyla etkileşimli bir kitap olarak aynı zamanda dinamik bir niteliğe de sahip.

Serginin küratörü Meral Bostancı, Tülin Onat’ın kitabı için yazdığı önsözde, kadın olarak var olmanın, daha da ötesinde kadın sanatçı olarak var olmanın zorluklarına işaret ederek, izleyicileri farklı bir açıdan bakışa yönlendiriyor. Bostancı’ya göre Tülin Onat sergisi ve kitabı, Amerikalı sanat tarihçi, küratör ve yazar Linda Nochlin’in “Why Have There Been No Great Female Artists? – Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Çıkmadı?” adlı makalesinde sözü edilen ‘görünmez güç akıntıları’na, yani toplumda süregelen eril iktidar olgusuna kafa tutmayı başarabilmiş cesur bir sanatçı kimliğini anlatıyor. Ataerkil düzene yuvalanan eşitsiz fakat bir o kadar normal gibi görünen bu ‘görünmez güç akıntıları’na karşı dimdik duruşuyla Tülin Onat’ın örnek bir sanatçı tavrı ortaya koyduğunu belirten Bostancı, onu ”Türk Sanat tarihinde saygın bir yer edinmiş, kadını yeteneksiz ve aciz kılan bir sistemin içinde sessiz bir simge olarak kalmayı reddetmiştir” sözleriyle açıklıyor. Bostancı’ya göre, bu sergi ve ona eşlik eden kitap, sanatçının hayatı ve eserleri üzerinden idol bir sanatçı mitinin varoluş öyküsüdür aynı zamanda. Tülin Onat’ın, ideallerine ulaşmak adına kendini ötelemediği; kendi varoluş öyküsünün, kendini yeniden yazma ve yorumlama mücadelesinin anlatıldığı bu kitap, diğer kadın sanatçılara cesaret
ve ilham verici içeriği açısından önemlidir.

Tülin Onat’ın 51 yıllık sanat hayatındaki dönüşüm ve gelişimin ikonik örneklerini bir araya getiren retrospektif sergisi, Beşiktaş Akatlar’da bulunan MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde, 20 Kasım 2022 tarihine dek görülebilir.