Üzünçlü Günler 

Yaslı günler, üzünçlü günler, kış gibidirler, bunlar da gelip geçer.

Hiç takmayalım kafaya, bir sonu var bunların da, bunlar da gelip geçer.

En sancılı kederlerimiz hep bizle kalacak değil ya, bütün o dertlerimiz,

Sırada bekleyenler nasıl beklerse biz de bekleriz, bunlar da gelip geçer.

Halkların, mazlumların başına çöreklenmiş tüm o baskılar, ağular, belalar,

Bir kervan bir çölden aç susuz nasıl geçerse bunlar da gelip geçer.

Dünya dediğin ne ki, bir bahçe; olsa olsa çiçek sayılmalıdır insanlar,

Düşünün bir, kaç tane gül geçti, ya kaç tane menekşe, bunlar da gelip geçer.

Engel olun böbürlenmelerine zalimlerin ve kahrolmasına mazlumların,

Arif olanlar anlar ki, geçicidir bunların hepsi, bunlar da gelip geçer.

Bakın şu güneşe, gönderiyor her gün ışığını bize, korkusuzca, yiğitçe;

Bu karabulutlar evlerin üstünde ve kentlerin, gidicidir; bunlar da gelip geçer.

Halis muhlis insanlara aittir bu dünya, anaç sevecenliğe yuva,

Vahşiler, yontulmamışlar ne anlar ondan, bunlar da gelip geçer.

Civani, bu dünya bir konuk odasından değil başkaca ve misafirdir halklar da,

Kim karşı gelebilir doğanın kanununa? Onlar da gelip geçer.

İyi Bir Yoldaş

İyi bir yoldaş, güzel insan, erdemli,

Nur gibi bir yüzü olur onun, parlar güneş gibi.

Gerçek yoldaşı birinin, yanında olmayagörsün,

Güneşli bir gün gibi geçer en gaybana geceler.

Feda dediğin ne ki, sevecen bir yoldaşsa o eğer,

Ruhunu aydınlatır o, ışık ile, ateş ile.

İyi dost oldu mu, hele varsa bir de Tanrı korkusu,

Doruklara taşır sırtında, en yükseğe, dostunu.

Düşmandan geldikçe salvolar sağlı sollu

Kınından çıkmış kılıca benzer yiğit bir yoldaş

Civani der ki sahici dostu olanın bu dünyada

Mümkünü yok ağarmaz saçları, yaşlanmaz asla.

Civani (Ջիվանի)

Serob Stepani Levonian (1846-1909)

Ermeni saz âşığı

Çeviren: Ulaş Başar Gezgin