Kanıta dayalı bilişsel terapiler için rehber niteliğindeki Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Terapi Uygulamaları: Klinik Uygulamalarda Temel İlkeler” kitabı DÜŞYERİ KİTAP tarafından yayınlandı…

DÜNYANIN ÇOCUK VE ERGEN TERAPİSİNDEKİ

REFERANS KİTABI TÜRKİYE’DE

Düşyeri Kitap yayınları arasında yerini alan ve Robert D. Friedberg tarafından ilk kez 2002 yılında yayınlandığında dünyada eğitici ve yönlendirici yönüyle büyük ses getiren Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Terapi Uygulamaları: Klinik Uygulamalarda Temel İlkeler” kitabının “kapsamı geliştirilmiş en yeni halinin” yayına hazırlama görevini İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Kognitif Terapiler Birliği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur üstlendi.

Çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi hakkındaki gelişmeleri ve yeni bakış açısını aktaran kitapta özellikle çok kültürlülüğün farkında olmanın tedavinin bireyin ihtiyaçlarına göre biçimlendirilmesi hayati önem taşıdığı, yaşantısal öğrenmenin bir zorunluluk olduğu ve danışanlardan öğrenmenin küçümsenmemesi gerektiğinin altı çizildi. Psikiyatrist ve psikologların referans kitaplarından biri olma özelliğini taşıyan kitap aynı zamanda mesleğe yeni başlamış terapist adayları için bir rehber, alana ilgi duyan anne ve babalar için de değerli bir bilgi kaynağı olma özelliği taşıyor.