DOĞUKAN ÇİĞDEM

NATURA

Doğukan Çiğdem

19-26 Mayıs Mardin

Bağdadi Otel sokağı No.6 Artuklu

Doğukan Çiğdem, Natura sergisiyle yol hikayelerine yeni bir hikaye daha katmaktadır. İnsanın varoluş kaygılarına dair bu yol, ilk sergisi Evrenin Çocuksu Yüzü’den bu yana dünyaya ve yaşama dair anlatıları mizahi ve ironik bir plastik dile yaslayarak irdelemeye devam etmektedir.

Sergi, mitleri, efsaneleri, inanışları kat ederek modern anlatılara varan insanın varoluş veya yaratılış hikayelerinde gözden kaçan pedagojik boşluklara, üzerine yeterince düşünülmemiş yapılandırıcı psikolojik etkilere veya güncel yaşamda uç veren sosyal izlerine çocuksu ve safça bir bakış önerir.

Arkeolojik alanlarda yaptığı araştırma ve gözlemlerini antropolojik soru işaretlerine çeviren Çiğdem, evrimsel katmanlar arasında gezinerek zamana ve anlatılara göre form değiştirse de, güncel yaşamda süreklilik arz eden arizi ruhsal hallerin varlığına işaret eder. Mitlerin, efsanelerin veya inanışların bilinçdışını, bilinci ve dolayısıyla toplumsal düzeni inşa edici yapısından hareketle Natura sergisi, türlü kadim anlatıların modern aklın arka bahçesinde nasıl birer gizli tuzağa dönüşebileceğine dikkat çeker.

Klasik dönemin temel konularından; Adem ve Havva, Yaratılış(Genesis) Efsanesi’ne çokça göndermelerde bulunan sanatçı, göz ve el gibi organları öne çıkararak insanı görme ve yaratma(praksis) edimleri üzerinden tarifler. Kutsal anlatılardaki epik imgeleri çocuksu birer imgeye dönüştüren sanatçı, tarihsel alanı bir oyun ve şenlik alanına dönüştürmektedir. Böylece, modern zamanların güncel kaygılarını zamandan geriye giderek hafifleştirmenin ve bütün anlatıları yeniden düşünmenin imkanlarını sorgular.

Form olarak kimi zaman tarih öncesi dönemlerin kimi zaman Mısır ve Mezopotamya sanatlarının renk ve imgeleştirme üsluplarını kullanan sanatçı varlıktaki çoğulluğu ve renkliliği hatırlatır.

19-26 Mayıs tarihleri arasında Mardin’de görülebilecek Natura sergisinde insanın kendini ve dünyasını keşfettiği arkaik dönemlerle düşünmesini; kendi yaratılış serüvenini masaya yatırmasını, bugünkü zaaflarını biçimlendiren soy kütüğünü mercek altına almayı önermektedir. Sergi Mahmut Wenda Koyuncu’nun küratörlüğünde gerçekleşecektir.