Yakın zamanda yayınlanan Antisemitik Mitler adlı kitapla ilgili bir eleştiri yazısında: Marvin Perry ve Frederick M. Schweitzer’in editörlüğünü yaptığı Antisemitik Mitler: Tarihsel ve Çağdaş Bir Antoloji adlı kitabın eleştirisinde David Hirsh, “Marx’ın antisemit olduğunu” söylemenin Marx’ın “standart bir yanlış okuması” olduğunu ileri sürmüştür. Bununla, Marx’ın antisemitizmine dair “efsaneyi yıkmaya” çalışan Robert Fine ile hemfikirdir. Profesör Fine’a göre, bu “efsaneye” inananlar Marx’ı okuyamamakta ya da Marx’ın “ironik yazı tarzını” kavrayamamaktadır.

Peki bu argümanda ne gibi bir gerçeklik payı var? Marx’ın ilk olarak 1844’te yayımlanan Yahudi Sorunu Üzerine başlıklı makalesinde şu ifadeler yer almaktadır:

Yahudi’nin dünyevi dini nedir? Güvenilmez satıcılık. Onun dünyevi Tanrısı nedir? Para….. Para İsrail’in kıskanç tanrısıdır, karşısında başka hiçbir tanrı var olamaz. Para insanın tüm tanrılarını alçaltır ve onları metaya dönüştürür…. Kambiyo senedi Yahudi’nin gerçek tanrısıdır. Onun tanrısı sadece hayali bir kambiyo senedidir…. Yahudi’nin hayali milliyeti tüccarın, genel olarak para adamının milliyetidir.

Marx, “Son tahlilde, Yahudilerin kurtuluşu insanlığın Yahudilikten kurtuluşudur” demektedir. Larry Ray şöyle açıklıyor: “Marx’ın pozisyonu esasen asimilasyonist bir pozisyondur ve özgürleşmiş insanlık içinde Yahudilere ayrı bir etnik veya kültürel kimlik olarak yer yoktur.” Dennis Fischman ise şöyle diyor: “Marx’a göre Yahudiler ancak Yahudi olarak artık var olmadıkları zaman özgür olabilirler.”

İngiliz gazeteci ve tarihçi Paul Johnson, “Marx’ın makalesinin ikinci bölümünün, hayal ürünü bir Yahudi arketipine ve dünyayı yozlaştırmaya yönelik bir komploya dayanan neredeyse klasik bir anti-Semitik risale olduğunu” ileri sürmüştür. Amerikalı tarihçi Gertrude Himmelfarb, Marx’ın Yahudi Sorunu Üzerine başlıklı denemesinde “klasik antisemitizm repertuarının bir parçası olan” görüşleri dile getirdiğinin inkar edilemeyeceğini savunmuştur. Ve böyle de devam etmiştir. Antisemitizm konusunda tanınmış uzman Robert Wistrich, (Soviet Jewish Affairs, 4:1, 1974) “Marx’ın makalesinin [Yahudi Sorunu Üzerine] net sonucu, geleneksel bir Yahudi karşıtı klişeyi -Yahudilerin para kazanma ile özdeşleştirilmesini- mümkün olan en keskin şekilde pekiştirmektir” demiştir. Political Discourse in Exile (Sürgünde Siyasi Söylem) adlı kitabında: Karl Marx ve Yahudi Sorunu adlı kitabında Dennis Fischman, makalesinin ikinci bölümünde “Marx’ın Yahudi karşıtı duygularla dolup taştığı” yorumunu yapmaktadır. Normalde siyasi görüşlerine hiç zaman ayırmadığım anti-Siyonist Joel Kovel bile şöyle demiştir:

Anti-Semitizm ile Yahudinin özerk varoluş hakkının, yani Yahudi olarak kendi varlığını özgürce belirleme hakkının reddini kastediyorum. Dolayısıyla antisemitizm, Yahudi olarak Yahudi’ye karşı bir düşmanlık tutumunu gerektirir. Bu, insanlığın temel bir özelliğine yönelik bir şiddet eylemidir: Toplumsal olarak paylaşılan bir öznellik yapılanması olarak anlaşılabilecek bir kimlik iddiası. Kimliğin özgürce üstlenilmesine saldırmak, benliğin toplumsal temelinin altını oymaktır. Bu kriterlere göre değerlendirildiğinde, OJQ [Yahudi Sorunu Üzerine] hiç kuşkusuz antisemit bir risaledir -daha da önemlisi bu sadece ikinci bölümü olan “Die Fähigkeit’a bakarak bile anlaşılabilir. Bu sayfaları bir kelime oyunu olarak okumaya yönelik hiçbir girişim, bu sayfalara nüfuz eden ve tam da Yahudi kimliğine karşı yöneltilen düşmanlığı gizleyemez.

Aslında, Marx’ın antisemit olduğu görüşü o kadar yaygındır ki, 1964 yılında Marx üzerine önde gelen yorumculardan Shlomo Avineri şöyle demiştir (“Marx and Jewish Emancipation,” Journal of the History of Ideas, 1964) “Karl Marx’ın müzmin bir antisemit olduğu bugün neredeyse hiç sorgulanmayan sıradan bir görüş olarak kabul edilmektedir.” Çok sayıda yorumcunun görüşlerine rağmen, Profesör Fine’a göre Marx’ın belirtilen görüşleri antisemitik değil, “nükteli” ve “ironik “tir. Yahudi Sorunu Üzerine‘de Marx, “Yahudiliğin Hıristiyan dünyası üzerindeki pratik egemenliğini” tartışmaktadır. Bunun “nükteli” mi yoksa “ironik” mi olduğundan emin değilim. Belki Profesör Fine açıklamak ister. Marx’ın makalesi aynı zamanda Marx’ın “teoriyi, sanatı, tarihi ve kendi içinde bir amaç olarak insanı küçümsediğini” söylediği Yahudi dinine yönelik suçlamalar da içermektedir. Esprili mi? İronik mi? Bence değil.

Profesör Fine’ın hakkını teslim etmek gerekirse, bu solu temize çıkarmıyor: “Modern, siyasi antisemitizm sağın olduğu kadar solun da bir yaratığıdır” ancak yaptığı şey sol antisemitizmi Marx’tan ayırmak gibi görünüyor.

Marksist Kızıl Ordu Fraksiyonu’ndan Ulrike Meinhof, “Auschwitz nasıl mümkün oldu, antisemitizm neydi?” sorusunu yöneltmiş ve “Auschwitz, altı milyon Yahudi’nin öldürülmesi ve Avrupa’nın çöplüklerine atılması anlamına gelir, çünkü onlar -Para-Yahudiler- olarak muhafaza edilmişlerdir” görüşünü dile getirmiştir. Ona göre Yahudilere duyulan nefret aslında kapitalizme duyulan nefretti ve bu nedenle 1972 Münih Olimpiyatları’nda İsrail Olimpiyat takımının öldürülmesi sadece haklı değil, aynı zamanda övünülecek bir şeydi. Meinhof’un açıklaması her ne kadar sapkınca olsa da bana öyle geliyor ki, Marksistlerin Yahudilere nasıl bakması gerektiği Marx’ın kendi makalesi olan Yahudi Sorunu Üzerine‘den anlaşılırsa, böyle bir yorum açıklığa kavuşturulabilir.

Marx’ı ve Yahudilere yönelik görüşlerini ele alırken, kötü şöhretli makalesinin ötesine geçip yazışmalarını da göz önünde bulundurmak gerekir. Marx, Bamberglileri borç para almak için kullanmış ama onları küçümsemiştir. Baba ve oğuldan aşağılayıcı bir üslupla “Yahudi Bamberger” ya da “küçük Yahudi Bamberger” olarak bahsetmiştir. Benzer şekilde, Marx ve Engels arasındaki yazışmalarda adı sıkça geçen Spielmann’dan da “Yahudi Spielmann” olarak bahsediliyordu. Marx, 1879’da Ramsgate’te tatildeyken Engels’e tatil beldesinde “çok sayıda Yahudi ve pire” bulunduğunu bildirmiştir. Engels’e yazdığı daha önceki bir mektupta Marx, Ferdinand Lassalle’den “Yahudi zenci” olarak bahsetmiştir. Profesör Fine bu konuyu tartışmamıştır ancak ben bu tür yorumları “esprili” ya da “ironik” olarak görmüyorum, bu ifadeler düpedüz ırkçıdır.

Eğer bu tür ifadeleri görmezden gelmiyorlarsa, Marx’ın savunucuları bunları aklamaya bile çalışacaklardır. Karl Marx ve Frederick Engels’in 1942 tarihli Sovyet İngilizcesi yayınında: Selected Correspondence, 1846-1895 (Seçilmiş Yazışmalar, 1846-1895) adlı kitabın 1942 tarihli Sovyetçe İngilizce baskısında bu tür terminoloji göz ardı edilememiş ve aşağıdaki not düşülmüştür (aktaran Diane Paul, “‘In the Interests of Civilization”: Marxist Views of Race and Culture in the Nineteenth Century,” Journal of the History of Ideas, 1981):

Bu kitapta geçen “zenci” kelimesinin kullanımıyla ilgili olarak: Marx bu kelimeyi geçen yüzyılda İngiltere’de yaşarken kullanmıştır. Bu kelime ABD’de şu anda sahip olduğu çağrışıma sahip değildir ve metinde geçtiği her yerde “Negro” olarak okunmalıdır.

Bahane şu gibi görünüyor: “Evet, ırkçı bir terim kullanılmış, ancak bunun yerine ırkçı olmayan bir terim kullanılmış gibi davranın.” Bu tek kelimeyle gülünç bir bahanedir ve Marx’ın savunucularının ne kadar derinlere inebileceğini göstermektedir.

Karl Marx’ın yazılarındaki grotesk antisemitizm, 4 Ocak 1856’da New-York Daily Tribune‘de yayınlanan “Rus Kredisi” başlıklı makalesinde tam anlamıyla ortaya çıkmıştı:

Böylece her zorbanın bir Yahudi tarafından desteklendiğini görüyoruz, tıpkı her papanın bir Cizvit tarafından desteklendiği gibi. Gerçekte, eğer düşünceyi boğmak için bir Cizvit ordusu ve cepleri yağmalamak için bir avuç Yahudi olmasaydı, zalimlerin istekleri umutsuz olurdu ve savaşın uygulanabilirliği söz konusu olmazdı.

… asıl iş Yahudiler tarafından yapılır ve sadece onlar tarafından yapılabilir, çünkü enerjilerini menkul kıymetlerin takas ticareti üzerinde yoğunlaştırarak tefecilik gizemlerinin mekanizmasını tekellerine alırlar… Orada burada ve küçük bir sermayenin yatırım yaptığı her yerde, bu küçük Yahudilerden biri küçük bir öneride bulunmaya ya da küçük bir kredi vermeye hazırdır. Abruzzi’deki en zeki haydut, bir yolcunun valizindeki ya da cebindeki nakit paranın yeri konusunda, bir tüccarın elindeki serbest sermaye konusunda bu Yahudilerden daha iyi bilgi sahibi değildir… Konuşulan dil ağır bir şekilde Babil kokuyor, aksi takdirde burayı saran parfüm hiçbir şekilde seçkin bir tür değil.

… Böylece halk için bir lanet, sahipleri için bir yıkım ve hükümetler için bir tehlike olan bu krediler, Yahudaoğulları’nın evleri için bir nimet haline gelir. Bu Yahudi tefeci örgütü, halk için toprak sahiplerinin aristokratik örgütü kadar tehlikelidir… Bu tefecilerin biriktirdiği servet muazzamdır, ancak halka yapılan haksızlıklar ve çektirilen acılar ve zalimlere verilen cesaret hala anlatılmayı beklemektedir.

… 1855 yıl önce Mesih’in Yahudi tefecileri tapınaktan kovması ve çağımızda zorbalığın yanında yer alan tefecilerin yine çoğunlukla Yahudi olması, belki de tarihsel bir tesadüften başka bir şey değildir. Avrupa’nın tefeci Yahudileri, diğer birçoklarının daha küçük ve daha az önemli bir ölçekte yaptıklarını sadece daha büyük ve daha iğrenç bir ölçekte yapmaktadır. Ancak Yahudiler bu kadar güçlü oldukları için örgütlerini ifşa etmek ve damgalamak zamanında ve yerinde olmaktadır.

Marksist bir web sitesi, Karl Marx’ın 1852-1861 yılları arasında New York Daily Tribune için yazdığı makalelerin bir listesini sunmuştur. “Rus Kredisi”nin bu listede yer almaması beni şaşırtmadı. Marx’ın antisemitizminin savunucularının açıklamaları tükendiğinde, onun sözlerini görmezden geliyorlar.

Michael Ezra, bu makalenin ilk olarak 2009 yılında yayınlandığı Harry’s Place’de yazmıştır.

 

*Bu yazı The Philosophers’ Magazine dergisinden çevrilmiştir.

 

Çeviri: Ali Tacar