İki parçadan oluşan bu kayıtta İspanyol filozof José Ortega y Gasset “İnsanın Vazifesi” ile “Tarih Kavramı” üzerine konuşmaktadır.

Çeviren & Hazırlayan: Mehmet Sait Şener

Twitter: @dolgwol

“El quehacer del hombre” (1932) “Concepto de la historia” (1932) Madrid Centro de Estudios Históricos, Archivo de la Palabra. BNE.