[S]anatın topyekûn piyasaya teslim olduğunu, hiçleştiğini, tüm gücünü yitirdiğini iddia

etmiyoruz. Aksine, ‘Başka bir dünya mümkün mü?’ sorusundan yola çıkarak, ‘Başka bir

sanat mümkün mü?’ sorusunu sormanın bir zorunluluk hâlini almış olduğu bilinciyle

hareket ediyoruz. Çünkü her şeyin sanat, herkesin sanatçı kabul edildiği günümüzde

sanat alanının giderek silikleştiğini görüyoruz. Mevcut dünya ve kapitalist üretim biçimi

bir bunalım içerisindedir. Bu bunalım hayatın her alanında kendini hissettirirken,

sanatın tüm dallarında ciddi bir dizi krizin belirginleşmesi, bu krizlerden çıkış yollarının

aranmasına yol açıyor. Nitekim elinizdeki kitabın merkeze koyduğu günümüzün sanat

tartışmaları da buna işaret etmektedir. Biz de sanattan hayata, ‘başka bir dünya ihtimali’

içerisinde tüm bu alanların tekrar tartışılmaya açılması gerektiğini düşünüyor, sanatın

hâlâ bir gücünün olup olmadığının tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için

kendi üretim alanımızda tartıştığımız bazı soruları yaygınlaştırmak, tekrar gündeme

getirmek istedik.

Bugün kapitalist üretim ilişkileri içerisindeki sanat ve sanatçı bu ilişkilerden muaf mıdır?

Üretilen her sanat eseri meta mıdır? Sanatın özerkliği neoliberalizm koşullarında

mümkün müdür? Avangard sanat postmodernizm koşullarında varlığını sürdürebilir mi?

Herkesin sanatçı olduğunun öne sürüldüğü bir dönemde sanat demokratikleşmiş

midir? Yoksa avangard sanatın, hayatın sanat, sanatın hayat olduğu, herkesin sanatçı

olabileceği toplum hayali, bugün piyasanın çağdaş sanat stratejisine mi dönüşmüştür?

Sanatın bu kadar demokratikleştiği, herkesleştiği söylenen bir dönemde neden hâlâ

Sanat kavramına ihtiyaç duyuyoruz? Sanatın ve yaratıcılığın kökleri nelerdir? Sadece

yetenekli insanlar mı sanatçı olabilir? Bu gibi soruların önemini daima hatırlamanın ve

hatırlatmanın bir zorunluluk olduğuna dair inancımız, bu çalışmayı doğurmuştur…”

İÇİNDEKİLER

BAŞKA BİR SANAT MÜMKÜN MÜ?

Sanat, Siyaset, Estetik İlişkisine Eleştirel Yaklaşımlar

SANAT:

•   •Alâeddin Şenel – Yaratıcılığın ve Sanatın  

Biyolojik evrimsel kökleri Kültürel evrimsel açılımı ve Yararlı-Güzel dengesi  


Ali Artun – Sanatın Özerkliği Üzerine  

Feyyaz Yaman – Türkiye’de ve Dünyada Sanat Piyasası ve Alternatifler

Julian Stallabrass – Müzenin Markalaşması

Fırat Arapoğlu – Avangardın ve Neo-Avangardın Kolektif Mirası

Fuat Ercan – Sanat-Kapitalizm İlişkisi Üzerine Eleştirel Okumalar 


SİYASET:

Emre Zeytinoğlu – Özne, Sanat ve Siyaset Üzerine

M. Kemal Coşkun – Marksizm ve Sanat

Ceren Özpınar – Sanat Tarihini Yeniden Düşünmek: “Bir Metot Olarak Feminizm”

Emre Zeytinoğlu – Kamusal Dilin Tehlikesi ve Küreselleşme Siyaseti İçerisinde Eleştiri Sorunu

Sungur Savran – Küreselleşme, Neoliberalizm, Postmodernizm Çağında Sanat ve Sanatçı

ESTETİK:

Begüm Özden Fırat / Aylin Kuryel –  

Küresel Ayaklanmalar Çağında Estetik ve Direniş

Ezgi Bakçay – Sanat,Yalan ve Mümkünler Evreni

Doğan Göçmen – Metalaşmış Sanatın Eleştirisi ve Ontolojik Estetik Kuramın Anlamı