safran bir gece

safkan bir gece

geçiyordu soğuk aynalardan

alaşağı gerçek ve ben,

damarları kıstırmış rap raplar

kötücül eylemlerle maruf toprak

alıştı mumyalar güneşsiz yaşamaya

herkesten ihtişamı kopararak

bir uçuruma yaraşır gibi,

şu an sibirya’nın herhangi bir bölgesinde değilim

şu an ikinci el dükkânlarda direnmiyorum

ne batısında ne de doğusunda değilim meridyenlerin

mesela şu an La Gomerada değilim

herhangi bir müdafaa çabasında değilim kendimi

mevzubahis karşımdaydı, yakındı çok yakındı

fakat elimi uzatsam yetişemiyordum

dışına çıkamayan başka biri daha ben

dünyanın yanlış telaffuzu başka biri daha ben

sessizliğe makul şüphe gözlerimi kapadım

sindirilemeyen derin bir nefes verdim

ve yel esti kendime geldim

_____

ERKAN KARAKİRAZ’IN YORUMU

Sanat aracılığıyla öznenin temsiline girişildiğinde, kimliklerden bağımsız bir söyleme varmanın imkânsızlığından söz edebiliriz. İmkânsızlığı doğuran, içinde yaşanılan toplumun öğretilerine, dayatılan diline, ahlakla sorunlu ilişkisine dayanan, zaman içerisinde çoğalıp azalan karmaşık yapılar.

Ercan Gümüş, Geldim isimli şiirinde, cehennemî önyargılarla baskılanıp ‘dünyanın yanlış telaffuzu’ olduğuna inandırılan öznenin sıkışma anını ve bu anı nasıl göğüslediğini, birinci ağızdan anlatıyor.

Sakince, yavaştan, şiddetin araçsallığından uzak, sindirilememiş bilginin rahatsızlığıyla alınıp ağırbaşlı bir şekilde verilen derin bir nefes eşliğinde (bedensel, güdüsel bir jestle), yok sayılmaktan kaynaklı yok olmayı / orada olmama hâlini bir yanıyla kabullenirken bir yanıyla da reddediyor ve evet, kendine geliyor.

Şiir, tabiata dair sözcükleri, yer adlarını, kişinin ruh hâlinin betimlemelerini, ölçüyü kaçırmayan tekrarları, kendi lehine, dile getirilenlerin yararına kullanarak, daha çok bir bilince erme sürecine odaklanıyor. O aydınlanma anının öncesinin ve tam o anın şiiri bu.

Kişinin aynayı kendine çevirmesi, kaynağını kadim dertlerden alan sıkıntıyı saptaması ve onunla bir nefeste baş etmesi sürecindeki buhranı ve rahatlamayı oldukça başarılı bir sahnelemeyle şiire taşıması bakımından oldukça başarılı Gümüş’ün şiiri.

***