ABULİK

Pişmanlıksız, ahsız, nikâhsız gacılarla

Uyluk uyluğa uyurduk vagonunda gecenin

Albız tinli Ece’nin başlattığı orjiden

Zifaf zakkum savrulur, carcura düşer ergen


Az zozik taşımadı Sireka’nın makası

Yakası açılmadık beş fıkrayla peronda

Ekleziastik binip deistle istasyonda

Mistikleri erotik yapan o tansiyonda

Kondüktör şakasıydı kıvıl çekmek şalterden

AKRABA ZİYARETLERİ

AKREP ETMEZ BELKISIN

Hiç susmadan konuşan kıvırcık, deli eltin

Sapa, sübyeye meftun, mor şimşekli, eflatun

Doğru dediyse Simzer, yaşlamış gene altın

Kadın düşün, 48 ayarla ayarlanmış

Akrep etmez Belkıs’ın bal kıza ettiğini


ERKENC
İ BİR RÖTARLA

Asansörlü ahırda dört gaca 41 gece

Hece hece zümrüt zerk ettiler yakuta

Elmayı dişlemeden kemsiği konuştular

Hazıra konmuştular Hikmet Bey’in evinde

Pusat, taam ne varsa Aktuz’un hayratından

Çünkü kalın çemberde yağsız kavurma yiyip

Müskirata ters bakan kilerci Cımbız Cemal

Erkenci bir rötarla titretmişti kuyruğu


HABER
İ YOK KİMSENİN

Ayyaş Arif ayran sorar, şalgam sorar patisri’den

Metropol yabancısı, nahiyenin kütüğü

Kırık baba vahşi ana ütüğü

7 biradan sonra yol bulmaya peçize

Bir ömür ki pahalıya, ucuza

Albıza ipotekli haberi yok kimsenin

_____

ERKAN KARAKİRAZ’IN YORUMU

Denetim, gözetim altında tutma, dayatma mekanizmaları, 2000’lerle birlikte ivmesini öncesine nazaran çok daha büyük ölçeklerde artırarak, sosyal hayat, politika ve sanat disiplinleri dâhil nefes alınan her türden alanı hegemonyası altına alma uğraşısında oldu. Son yirmi yıllık süreçte, kurumsal bir güce dönüşen mekanizmalar, karmaşık yapılar içerisinde ayrıksı konuma sahip olan ve ters istikamette yol alan özgürlükçü/marjinal sesleri, baskılama, yaftalama, yok sayma yöntemlerine başvurarak kontrol altında tutmaya, ehlileştirmeye çalıştı; ancak başaramadı. Elde edilen başarısızlık, mekanizmaların alt etmeye / yok etmeye çalıştığı yaratıcı düşünceyle hareket eden disiplinlerin kavramsal altyapılarıyla düşün dünyalarına entegre olamamalarından ve kendi ürettikleri hantal verili dille alt etmeye çalıştıkları ilerici yönelimlerin kendini sürekli yenileyebilmesinden, verili dilin kodlarını çözüp yapıbozuma uğratmasından kaynaklanıyordu.

Sanat, özellikle de şiir, 2000’ler, 2010’lar ve 2020’lerde, kendini en fazla yenileyen, dönüştüren, hatta kendi kodlarını reddeden disiplindir. Şiirin disiplinlerarasılığa yatkınlığı, süreç içerisinde önceki dönemlere göre, katbekat arttı. Hegemonyanın kuşatmacı eğilimleri sürmekle birlikte, kuşatma altındaki günümüz şiirinin içerik ve biçim reddiyesi de son hızla devam ediyor.

Bu reddiyeyi körükleyen birçok şair arasından, Yalan Yazın Yelleri (Gündem, 1985) ile başlattığı kitap yayımlama serüvenini, özellikle 2000’lerde, Yazöte (Toplu Şiirler, YKY, 2001), Kan Katlıyor Kendini (Komşu/Yasakmeyve, 2013), Dönüşsüzün Selinde (Heterotopya, 2017) ve Keşifbaz (Heterotopya, 2018) isimli şiir kitapları ile verili dilin tuzaklarının fersah fersah uzağına taşıyan Mehmet Mümtaz Tuzcu, karşı duruşu, sese, sözcüğe, dizeye, yapıya, deneyime verdiği önem aracılığıyla yüklendiği sorumlulukla sıyrılmaktadır.

Tuzcu’nun EK Dergi’nin edebiyat bölümü Litera’da yayımlanmak üzere bana gönderdiği Öyküyle Saldırmazlık Paktı Yaptık Şubatta başlığını verdiği şiiri, bir girizgâh (Abulik) ve üç bölümden oluşan gövde (Akraba Ziyaretleri) bölümüyle; bir yandan örtülü öz yaşamsal göndermeler içeren, diğer yandan kurduğu yapıyla ve ilgili göndermeleri öz yaşamsal olmaktan çıkaran yerel tatların sürüklediği söyleyişlerle, insan üzerine bilinip söylenenleri topyekün kucaklayıp evrensele dâhil olan, yukarıda belirttiğim üzere sesi, sözcüğü… vs önemseyen, yepyeni bir şiir.

Resim: Botero