Küresel veya yerel çapta yaşanan ekonomik zorluklarda sanayi başta olmak üzere ticaret, hizmet ve turizm sektörlerinin yaşadığı sorunlar gündeme gelir. Böyle zor dönemlerde sanat ve sanatçıların durumunun göz ardı edildiği görülmektedir. Covid 19 salgınının neden olduğu olumsuz ekonomik şartların, devlet tarafından sanat ve sanatçılar nezdinde dile getirilmemesi bunun en açık örneğini oluşturuyor. Toplumun bir parçası ve birey olarak sanatçıların yalnız bırakılmaları, destek ve çözümün kaynağının sanatın yine kendi dinamikleri olduğunu gösteriyor. Giderek yoğunlaşan bu ekonomik buhran ortamında sanatın moral ve maddi kaynağını oluşturan özel müzeler, koleksiyonerler ve sanat dünyasının tüm aktörlerine büyük görevler düşüyor.

Sanat etkinliklerinin iptal edilmesi ve sanat galerilerinin kapılarını kapatması gibi nedenlerle sanatçıların çalışmalarını koleksiyoner ve sanatseverlerle buluşturması imkânsız hale geldi. Hali hazırda pek de canlı olmayan sanat ortamının tümüyle sönmesine tanık olduk. Bu süreçte satış yapamayan sanatçıların birincil ihtiyaçlarını karşılamada ve üretimlerini sürdürmede yaşadıkları sorunlardan yola çıkarak Sanata Destek Ol adı altında bir dayanışma projesi başlatıyoruz. Amacımız, en etkin iletişim aracımız olan sosyal medyayı kullanarak koleksiyonerlerin ve kültür-sanat sektöründe önemli yere sahip  sanat kurumlarının, sanatçıların seslerini duymasını sağlamak ve sanatçıya desteğin unutulduğu bu günlerde bir var olma biçimi olarak sanatın ve ona verilecek desteğin önemini hatırlatmak. #sanatadestekol, #sanatadestekolalım, #sanatadestekolun hashtagleri ile koleksiyoner ve sanatçıları birbirleriyle buluşturabilecek alternatif bir sanatsal dayanışma alanı oluşturarak farkındalık yaratmak.

Bu zorlu süreçte ulaşabildiğimiz kadar çok sanatçıya ulaşarak atölye ve çalışma mekânlarında çekilmiş videoları koleksiyoner ve sanatseverlerle buluşturacağız. Sanatçıların çalışmaları, sanatsal üretim biçimleri ve çalışma mekânlarını içeren bu videolar sanatadestekol ismi ile açılan Youtube sayfasında yayınlanacak. Sanatın ve sanatçının sesi olmasını hedeflediğimiz bu projede yer almak isteyen sanatçılar ile sanata destek vermek isteyen kişi ve kurumları bir arada olmaya davet ediyoruz.

iletişim: sanatadestekol@gmail.com

Onur Fırat Fen – Sanatçı

Meltem Tüzün – Sanat Yazarı

Sertaç Dinçer – Sanat Tarihçisi