aklına geldikçe bu

duvardaki resme bakarak

ve nüktedân ve bir acâib-ül mahlûkat

ve bir ara nağme peşrev

anlayanlarçün ne nadide eserlerdir bunlar

KIYMET

siz

allâme-î CİHÂN ol-san

uzun bir aradan gayri

tabii

peşrevi GEÇ ve akabinde

YOLDA

cihân OLL

_____

ERKAN KARAKİRAZ’IN YORUMU

Jale İris Gökçe, senhiçSİZoldunmu başlığını verdiği şiirinde, eski söyleyişlerle yeni olanaklar inşa etme peşinde. Unutulmaya yüz tutmuş sözcükleri, anlamak/anlam temaları ve ayrılık konusu etrafında, deneysel bir alanda, biçimi öne çıkararak farklı bir kullanımla çarpıştırıyor. Avangart duraklara uğrama eğiliminde bir şiir senhiçSİZoldunmu. Şiirin başlığında öne çıkarılanın -siz yapım eki mi yoksa ikinci çoğul şahıs siz mi olduğu, şiirin gövdesindeki kullanımında da –kıymet siz ya da kıymetsiz– özellikle muğlak ve açık uçlu bırakılmış. Başlığı, Sen hiç ‘siz’ oldun mu? ya da Sen, hiçsiz oldun mu? diye yorumlamak mümkün. Benzer bir işlev, allâme-î CİHÂN ol-san dizesinde de uygulanmış. Şiirin bütününde bir belirsizlik, eksiklik duygusu hâkim kılınmış; bu bakımdan başarılı. Ancak karşısına çıkan sözcük ve sözcük öbeklerine aşina olmayan okur açısından zorlayıcı bir dili var şiirin. Şiirin anlayanlarçün ne nadide eserlerdir bunlar dizesi, asıl niyeti benim söylediğimle bir olmasa da, tam da temas ettiğim noktanın altını çiziyor gibi.

TEILEN
Önceki İçerikcibinlik (şiir)
Sonraki İçerikİÇİNDE (ŞİİR)
Jale İris Gökçe
Kendini Angel Rainbow (Gökkuşağı Meleği) yani ‘kendilik araştırmacısı’ olarak tanımlar. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Tarih, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Resim okudu. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yaptı. Sanatta doktorasını Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde ‘Kendilik Öyküsü Olarak Resim: Gökkuşağı Meleği’nin Anatomisi’ adlı tez çalışmasıyla tamamladı. Yurt içi ve yurt dışı birçok karma sergide yapıtlarıyla yer aldı. ’İris : Sergilerin Bugünü Uzaktır’ (Ankara 2013), ‘Angel Rainbow’ (Selanik 2017), ‘Kaos’ (İstanbul 2019) ve ‘Pandemi! Sorun Acaba Self de mi?’ (İstanbul 2020), Angel Rainbow&Self (İstanbul 2021), ‘Fragmented Self’ ( İstanbul 2022), ‘HEP Self’ (İstanbul 2022) son yıllardaki kişisel sergileridir. Sanat ve sanat yapıtı konusundaki görüşlerini, ‘Kendilik Nesnesi Olarak Sanat Yapıtı’ adlı makalede somutlaştırdı. Ona göre sanat; gerçekliği sadece yansıtmakla yetinmez, yansıtmayı aşar ve gerçekliği dönüştürür. Tek bir akım ve tanıma indirgenemeyecek, geniş perspektifli bir anlayışı sanatçı sorumluluğunu ön planda tutarak, hayata geçirme çabası içinde olduğu söylenebilir. Gerçeklikle kurmuş olduğu bu ilişkide, kendisinden hareketle topluma, dünyaya ve evrene yönelik bir çaba… Sanatsal çalışmalarını İstanbul ve Ankara’daki atölyesinde sürdürmektedir.